Varhan toiminta- ja kumppanuusavustukset vuodelle 2024 tulevat järjestöjen haettavaksi. Avustusten haku aukeaa sunnuntaina 1.10.23 klo 9.00 ja sulkeutuu tiistaina 31.10. klo 16.00.  

Hyvinvointialue voi avustaa järjestöjä, joiden toiminta tukee tai täydentää hyvinvointialueen lakisääteistä tehtävää eli sosiaali- ja terveyspalveluita sekä pelastuspalveluita. 

Toiminta- ja kumppanuusavustusten avustusperiaatteet ovat yhteneväiset. Toiminta-avustusten haku on kerran vuodessa. Kumppanuusavustusten haku on jatkuvaa. 

Avustuksia myönnetään hyvinvointialueen talousarviossa joulukuussa vahvistettavan määrärahan puitteissa. 

Varhan järjestöyhteistyön tiimi järjestää kaikille avoimia avustusklinikoita, joiden ajankohdat ja Teams-linkit löytyvät varha.fi/jarjestoyhteistyo. Klinikoilla kerrotaan yleisesti avustusperiaatteista ja vastataan kysymyksiin. 

Hakulomakkeet

Hakulomakkeet Varhan järjestöyhteistyö- verkkosivulla avautuvat käyttöön 1.10.23. Jos järjestö ei pysty käyttämään webropol-lomaketta, se voi pyytää sähköisesti täytettävän word-lomakkeen tai postitse toimitettavan täytettävän lomakkeen. Avustuksista päättää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto loppuvuodesta 2023. Pöytäkirjanote ja päätös lähetetään tiedoksi hakijoille kokouksen jälkeen.   

Lisätiedot:  

Anri Niskala, anri.niskala@varha.fi, puh. 050 521 3044 

Rea-Riitta Breilin, rea.breilin@varha.fi, puh. 050 303 8892