Roskien sekä puutarhan risujen ja oksien polttaminen on yksi yleisimmistä maastopalon syistä – etenkin kevään kuivattamaan maastoon tuli karkaa herkästi. Pelastuslaitos muistuttaa, että jätteitä ei saa hävittää kotioloissa polttamalla lainkaan ja risujen ja oksien polttamisessa on oltava huolellinen sekä noudatettava viranomaisten määräyksiä. Risujen ja oksien polttamisesta ei tarvitse ilmoittaa pelastusviranomaiselle. Poikkeuksena sellainen tulenkäyttö josta muodostuu merkittävästi savua.

Taajamassa tulen saa ulkona tehdä ainoastaan tulisijaan, avopoltto on kielletty. Taajaan rakennetun alueen ulkopuolella saa polttaa avopolttona vähäisiä määriä kuivia risuja, järviruokoa, kuivia lehtiä ja oksia, olkia tai käsittelemätöntä puujätettä. Sekajätettä, muovia tai käsiteltyä puutavaraa ei saa lainkaan polttaa puutarhajätteen seassa.

Metsäpalovaroituksen, ruohikkopalovaroituksen tai muun tulipalovaaran aikaan avotulen tekeminen on kokonaan kielletty.

Puutarhan risut ja oksat on poltettava aina turvallisessa paikassa ja lähelle on varattava vettä ja alkusammutin. Avotulen tekoon vaaditaan aina maanomistajan lupa, eikä risujen ja oksien polttaminen saa häiritä naapuria. Tulta tulee vartioida koko ajan. Tuhka saattaa pysyä kuumana useita päiviä polttamisen jälkeen ja syttyä uudelleen. Jos palo leviää, sitä voi yrittää sammuttaa ensin itse alkusammuttimella. Jos palo ei sammu, on varoitettava muita ja soitettava viipymättä hätänumeroon 112.

Metsänhoidollinen ja muu kulotus vaatii ilmoituksen pelastuslaitokselle

Kulotuksesta tai muusta merkittävästi savua tuottavasta tulen käsittelystä on ilmoitettava kirjallisesti pelastuslaitokselle vähintään kaksi viikkoa ennen kulotuksen alkamista. Metsämaa tulee kulottaa aina kulotukseen perehtyneen metsäammattilaisen valvonnassa.

Varsinais-Suomen alueella kulotuksesta tulee ilmoittaa pelastustoimi.fi –sivustolta löytyvällä lomakkeella.