Työllistämispalvelut Kisälli kerää vuosittain palautetta toiminnastaan Sovari-mittarin avulla. Sovari eli sosiaalisen vahvistumisen mittari on työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön vaikutusmittari. Kisällin työpajoilla työskennelleistä jopa 82 % oli kokenut sosiaalista vahvistumista työpajajakson aikana vuonna 2022.

Viime vuodelta saatiin kaikkiaan hyviä tuloksia Sovarin kautta. Kisällin työpajoilla kuten myymälässä, ompelimossa, keittiössä ja sählölaitepurussa työskennelleet antoivat Kisällille arvosanaksi 4,2 asteikolla yhdestä viiteen. Vastaajista 62 % oli kokenut kehitystä arjen taidoissa ja 61 % elämänhallinnassa. Peräti 79 % oli kokenut kehitystä opiskelu- ja työelämävalmiuksissa. Itsetuntemus oli parantunut 66%:lla vastaajista ja sosiaaliset taidot 61 %:lla.

Avoimissa vastauksissa kiiteltiin monenlaisesta erilaisesta tuesta, jota Kisällistä on saanut. ”Olen saanut paljon positiivista palautetta tekemäni työn jäljestä, joka on kasvattanut itseluottamustani. Olen myös saanut tukea työpäivän rytmittämiseen siten, etten kuormittaisi itseäni liikaa”, kirjoittaa eräs kyselyyn vastannut. Toinen on saanut uusia ystäviä ja kolmas oppinut uusia taitoja. Useampi mainitsi itseluottamuksen parantuneen.