Turun ydinkaupunkiseutu muodostaa tiiviin ja rajattoman työssäkäynti- ja asiointialueen, jossa alueen elinvoimaa, vetovoimaa ja kilpailukykyä kannattaa kehittää laajempana kokonaisuutena. Seutuhallitus on yksimielisesti valinnut Turun kaupunkiseudun seutujohtajaksi FM Jukka Vornasen.

Ydinkaupunkiseudun kunnat Naantali, Kaarina, Lieto, Raisio, Rusko ja Turku ovat perustaneet yhteistyöfoorumin yhteistyön tiivistämiseksi ja vaikuttavampien tulosten aikaansaamiseksi.

Seutujohtajaksi valittu Vornanen työskentelee tällä hetkellä sisäministeri Krista Mikkosen erityisavustajana. Vornasella on vahva tuntemus ja kokemus vaikuttamisesta ja edunvalvonnasta ja hän tuntee Turun seudun laaja-alaisesti. Hänellä on erinomaiset vuorovaikutustaidot ja hän tuntee kuntien ja valtion toiminnan hyvin. Lisäksi hänellä on laajat verkostot niin seudullisesti kuin kansallisestikin.

Seutujohtaja vastaa kuntien välisen yhteistyön vahvistamisesta ja kehittää seudun mahdollisuuksia.

– Olen erittäin iloinen, että saamme osaavan ja hyvin verkostoituneen seutujohtajan vahvistamaan hyvin käynnistynyt yhteistyötä, yhteistä tekemistä ja yhteisen seudullisen vision luomista, toteaa Turun seutuhallituksen puheenjohtaja Minna Arve

– Kunnilla on kova odotus yhteisestä ja tiiviistä osallisuudesta seudulle merkittävien asioiden valmistelussa ja luottamuksen vahvistamisessa. Uskon, että Jukka Vornanen on tässä työssä erinomainen valinta, lisää seutuhallituksen varapuheenjohtaja Niina Alho.

– Turun kaupunkiseudulla on tehty pitkään yhteistyötä. Onnistuneita yhteishankkeita on useita. Sote-uudistuksen jälkeisessä ajassa on hyvä arvioida, miten yhteistyötä voisi jatkossa kehittää. Kaupunkiseutujen välisessä kilpailussa yhteistyö on vahvuus, kertoo Jukka Vornanen. Turun kaupunkiseudun menestys on itselleni tärkeä asia ja odotan innolla paluuta töihin kaupunkiseudulle nykyisistä valtioneuvoston tehtävistä, jatkaa Vornanen.

Vornanen aloittaa työnsä maaliskuussa 2023 luomalla tilannekuvan Turun seudun vahvuuksista ja kehittämiskohteista sekä tutustumalla ydinkaupunkiseudun kuntien keskeisiin toimijoihin, verkostoihin ja tulevaisuuden tekijöihin.

Lähde turku.fi

Ydinkaupunkiseudun kuntien valtuustot (Kaarina, Lieto, Naantali, Raisio, Rusko ja Turku) hyväksyivät yhteisen kuntayhtymän perustamista koskevan perussopimuksen kesän 2022 aikana. Kuntayhtymän tavoitteena on vahvistaa poliittista yhteistyötä lisäämällä seudun elinvoimaisuutta, kilpailukykyä ja pitovoimaa.