Kumppanuustoiminnan tavoitteena on syventää keskinäistä yhteistyötä ja tehdä siitä suunnitelmallista.

Sopijaosapuolet laativat yhdessä toimintasuunnitelman koskien yhteistyötä monipuolisesti opiskelijoiden ja henkilöstöjen osaamisen lisäämisessä, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa sekä yhteistyöstä lietolaisten yritysten ja muiden organisaatioiden kanssa.

–Lieto tekee poikkeuksellisen vahvaa työtä yritysten toimintaedellytysten kehittämisessä. Turun ammattikorkeakoulu on mielellään mukana alueen toimintaedellytysten vahvistamisessa, sanoo Turun AMK:n rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila.

Turun ammattikorkeakoulu tulee mukaan myös Avantin teollisuusalueelle rakentuvan Liedon Innovaatiokampuksen kehittämistyöhön.

–Yhteistyö Turun AMK:n kanssa täydentää erinomaisesti Liedon Innovaatiokampuksen laajaa verkostoa. Tulevina vuosina Liedon Innovaatiokampuksen avulla tullaan ratkaisemaan satojen yritysten kilpailukykyyn, työvoimaan ja pääomitukseen liittyviä tarpeita. Nämä prosessit tarjoavat oppilaitoksissa opiskeleville erinomaisia mahdollisuuksia tutkimukselle ja työllistymiselle, kertoo Liedon kaupunginjohtaja Mika Ingi.

Kumppanuussopimuksen toimintasuunnitelmassa on käytössä Turun AMK:n maakuntakampus -yhteistyömalli. Maakuntakampusmallin taustalla ovat seutukaupunkien ja koko Varsinais-Suomen alueen akuutit tarpeet liittyen työvoimapulan ratkaisemiseen, koulutukseen ja osaamisen kehittämiseen sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) edistämiseen.

Turun AMK rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila ja Liedon kaupunginjohtaja Mika Ingi kättelevät.
Turun AMK rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila ja Liedon kaupunginjohtaja Mika Ingi.

Kumppanuussopimus Liedon kaupungin kanssa allekirjoitettiin 6.11.2023. Aiemmin Turun AMK on tehnyt kumppanuussopimukset Salon, Loimaan ja Uudenkaupungin kanssa.