THL:n vuoden 2023 kouluterveyskyselyn tulosten mukaan Liedon koululaiset pitävät kouluruuan laadusta ja mausta muuta maata enemmän. Myös kouluruokaa päivittäin syövien määrä on Liedossa suurempi kuin koko maassa.

Lietolaisista 4-5 luokkalaisista noin 73,1% (koko Suomi 69,2%) syö päivittäin koululounaan. Ruoan laatua pitää hyvänä 63,3% (koko Suomi 58,0%) ja makua 65,3% (koko Suomi 57,0%). Yläkoululaiset 8-9 luokkalaiset ovat Liedossakin kriittisempiä kouluruokaa kohtaan kuin nuoremmat. Kouluruoan laatua pitää hyvänä 46,4 % (koko Suomi 38,9%) ja makua 42,7% (koko Suomi 39,4 %).

Houkuttelemme jokaista oppilasta koululounaalle ruokalistaa ja ruoan makua kehittämällä. Asiakaskyselyjä tehdään säännöllisesti ja tulokset vaikuttavat kouluruokailuun. Sekä ala- että yläkoululaiset kokevatkin mahdollisuuksiensa kouluruokailun kehittämiseen nousseen edelliseen kyselyyn verrattuna.

”Teemapäivistä, kuten vaikkapa tortillapäivä, pidetään erityisesti. Uusimmaksi teemapäiväksi on tulossa hampurilaispäivä. ”, kertoo ruokapalvelupäällikkö Marianne Rättö.

Liedon kouluissa tarjotaan Liedon kaupungin ruokapalvelun tuottamaa ruokaa ja ruoka on pääosin suomalaista perusruokaa. Lisäksi oppilaita kannustetaan tutustumaan myös uusiin makuihin ja tottumuksiin. Lämpimiä lounasvaihtoehtoja on kaksi, joista oppilas saa vapaasti valita – vaikka molempia! Joka toinen viikko on kaikille yhteinen kasvisruokapäivä. Ruokaa saa aina ottaa lisää ja tällöin ohjataan valitsemaan aterian jokaisesta ryhmästä.