Onko organisaatiossasi toimintaa, jonka toivoisit näkyvän Varhan elintapaohjauksen palvelutarjottimella? Toivoisitko elintapaohjausammattilaisten tietävän elintapaohjauksestanne tai sitä tukevasta toiminnasta? Onko toiminnallenne tärkeää, että Varhan elintapaohjauksen ammattilaiset osaavat ohjata asiakkaitaan toimintanne piiriin?

Mitä on elintapaus tai sitä tukeva toiminta?

Elintapaohjauksella tarkoitetaan yksilöön tai ryhmään kohdistuvaa ohjausta, jonka tavoitteena on saada aikaan hyvinvointia edistäviä pysyviä elintapamuutoksia. Elintapaohjaus on asiakaslähtöistä ja huomioi asiakkaan omat tavoitteet, voimavarat ja elämäntilanteen kokonaisvaltaisesti. Elintapaohjauksessa keskeisiä teemoja ovat ravitsemus, liikkuminen, uni ja päihteet, esim. ravitsemusterveyden edistäminen tai liikuntaneuvonta. Elintapaohjausta tukevaa toimintaa voivat olla esim. erilaiset liikunta- ja muut elintapoja ja toimintakykyä tukevat ryhmät, vertaistuelliset omahoitoa tai itsehoitoa tukevat toiminnat tai henkilökohtainen elintapoja tukeva neuvonta ja tuki.

Elintapaohjauksen palvelutarjottimen suunnittelu on alkanut Varsinais-Suomessa osana Kestävän kasvun ohjelma-hankkeen monialaisen hyte-palvelukonseptin kehittämistä. Teemme yhteistyötä hankkeen kanssa tavoitteenamme liittää järjestöjen ja seurakuntien toiminta kiinteäksi osaksi palvelutarjotinta. Järjestöjen ja seurakuntien elintapaohjausta ja sitä tukevaa toimintaa ei ole aiemmin selvitetty Varsinais-Suomessa. Nykytilanteen selvittäminen on tärkeää, jotta tiedämme jo olemassa olevan toiminnan sisällöstä ja volyymista. Selvitystyö on tilattu Metropolian AMK:n Sosiaali- ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelmasta opiskelijatyönä Kirsi Ala-Jaakkolalta.

Vastaa kyselyyn 21.4.2023 mennessä! Tietoa saa mielellään välittää myös eteenpäin.

Pääset kyselyyn tästä: https://link.webropolsurveys.com/S/D0721030D96B3C42

Kyselyn termeillä tarkoitetaan:

Elintapaohjauksella tarkoitetaan yksilöön tai ryhmään kohdistuvaa ohjausta, jonka tavoitteena on saada aikaan hyvinvointia edistäviä pysyviä elintapamuutoksia. Elintapaohjaus on asiakaslähtöistä ja huomioi asiakkaan omat tavoitteet, voimavarat ja elämäntilanteen kokonaisvaltaisesti. Elintapaohjauksessa keskeisiä teemoja ovat ravitsemus, liikkuminen, uni ja päihteet, esim. ravitsemusterveyden edistäminen tai liikuntaneuvonta.

Elintapaohjausta tukevaa toimintaa voivat olla esim. erilaiset liikunta- ja muut elintapoja ja toimintakykyä tukevat ryhmät, vertaistuelliset omahoitoa tai itsehoitoa tukevat toiminnat tai henkilökohtainen elintapoja tukeva neuvonta ja tuki.

Varha, Varsinais-Suomen hyvinvointialue. logo.