Varsinais-Suomessa toteutettiin koko maakunnan asukkaille suunnattu päihdetilannekysely marras-joulukuussa 2023. Kyselyn tarkoituksena oli kerätä havaintoja ja mielipiteitä päihteidenkäytöstä ja päihdehaitoista. Tuloksissa nousi voimakkaasti esiin sekä aikuisten että nuorten huoli sähkötupakoinnista.

Ennätysmäärä varsinaissuomalaisia on kertonut mielipiteensä alueen päihdetilanteesta. Koko Varsinais-Suomen laajuisena kysely tehtiin nyt toista kertaa. Vuonna 2021 kyselyyn vastasi noin 3500 asukasta, nyt vastauksia saapui yli kaksi kertaa enemmän, yhteensä yli 8 500 kappaletta. Alaikäisille ja aikuisille toteutettiin hieman erilaiset kyselyt.

Suurin osa vastauksista saatiin alaikäisiltä, jotka muodostivat yli puolet kaikista kyselyyn vastanneista. Seuraavaksi eniten oli 30–49-vuotiaita vastaajia (23 %). Kaksi kolmasosaa vastaajista oli naisia tai tyttöjä. Vastauksia tuli kaikista Varsinais-Suomen kunnista. Isoimmat vastaajamäärät saatiin Salosta, Turusta, Kemiönsaaresta ja Liedosta. Liedosta kyselyyn vastasi 288 alaikäistä ja 230 aikuista.

Kysely tuotti myös runsaasti kehittämisehdotuksia kuntien ja Varsinais-Suomen hyvinvointialueen Varhan ehkäisevään päihdetyöhön.

Sähkötupakointi on nouseva trendi, johon halutaan puuttua

Sekä nuorten että aikuisten vastauksissa näkyi sähkötupakoinnin lisääntyminen. Aikuisista vastaajista 81 prosenttia toivoi alaikäisten sähkötupakointiin puuttumista enemmän. Lietolaisista aikuisista puuttumista toivoi 86 prosenttia vastaajista. Nuorista vastaajista 59 prosenttia oli sitä mieltä, että omassa kunnassa sähkötupakoidaan liikaa. Lietolaisista nuorista tätä mieltä oli 72 prosenttia vastaajista. Sähkösavukkeiden välittäminen alaikäisille vaikuttaa myös lisääntyneen verrattuna vuoteen 2021. Lietolaisten vastauksissa sähkötupakointiin liittyvät havainnot ja huoli korostuivat kauttaaltaan Varsinais-Suomen keskimääräiseen tasoon verrattuna.

Valtaosa vastaajista oli havainnut alaikäisten tupakointia ja erityisesti sähkösavukkeiden käyttöä viimeisen vuoden aikana asuinkunnassaan. Alkoholinkäyttöä oli havainnut kaksi kolmesta, nuuskaamista noin puolet. Yllättävän harvat olivat havainneet alaikäisten huumeidenkäyttöä, alle 20 prosenttia kaikista vastaajista kertoi havaintojaan huumeista.

Kyselyssä tiedusteltiin pitäisikö vastaajan asuinkunnassa puuttua nykyistä enemmän alaikäisten tupakka- ja nikotiinituotteiden tai päihteiden käyttöön sekä rahapelaamiseen. Valtaosa eli 70 – 80 prosenttia suomenkielisistä aikuisista vastaajista haluaisi tiukempaa otetta alaikäisten alkoholin, huumeiden ja tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttöön. Nuoret itse toivoisivat puuttumista erityisesti alaikäisten sähkösavukkeiden käyttöön.

Nuoret tuntevat luotettavat tietolähteet

Huoli päihteidenkäytön aiheuttamista järjestyshäiriöistä näkyi myös kyselyn vastauksissa. Noin kolmasosa vastaajista oli pelännyt kadulla tai muulla julkisella paikalla kohtaamiaan päihtyneitä. Liedossa osuus oli hieman pienempi, alle neljäsosa vastaajista.

Ilahduttava tulos oli se, että alaikäisistä vastaajista jopa 80 prosenttia tietää mistä saa luotettavaa tietoa päihteistä ja niiden vaikutuksista. Noin puolet nuorista tietää myös, mistä saa apua päihteidenkäytön vähentämiseen.

Kysely tuotti yli 1000 kehittämisehdotusta. Kehittämisehdotukset liittyivät erityisesti päihdepalveluiden saatavuuteen ja nuorten päihteidenkäytön ehkäisyyn. Myös liikennekäyttäytyminen, ratti- ja huumejuopot nousivat esiin merkittävinä huolenaiheina.

Kehittämistyö jatkuu kunnissa ja kyselyn tuloksia hyödynnetään Varsinais-Suomen hyvinvointialueen eli sote-palveluiden valmistelutyössä.

Varha ja kunnat tekevät ehkäisevää päihdetyötä yhdessä

Varsinais-Suomen hyvinvointialue Varha suunnittelee ja toteuttaa ehkäisevää päihdetyötä yhdessä alueen kuntien kanssa. Vuonna 2024 kootaan yhteinen toimintasuunnitelma, joka kattaa myös mielen hyvinvoinnin tukemisen ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn.
Sähkötupakoinnin vähentämiseksi ja ehkäisemiseksi suunnitellaan muun muassa ammattilaisten koulutuksia ja vanhempien tiedotusta. Varha on kehittämässä myös nikotiinivieroituksen toimintakäytäntöjä yhteneväisiksi koko alueella.

Pakka-mallissa vaikutetaan paikallisyhteisön päihdeasenteisiin

Päihdetilannekysely on osa ehkäisevän päihdetyön Pakka-toimintamallia, joka on tutkitusti vaikuttava ehkäisevän päihdetyön työmuoto. Pakka-mallin tavoitteena on alkoholista, tupakasta ja rahapeleistä aiheutuvien haittojen vähentäminen ja ehkäiseminen paikallisella tasolla.
Pakka-malli on käytössä laajasti koko Suomessa. Varsinais-Suomessa mukana ovat olleet Turku, Salo, Kaarina, Raisio, Paimio, Sauvo ja Uusikaupunki. Pakka-toimintaa pyritään käynnistämään muissakin alueen kunnissa kuluvan vuoden aikana.