NCC Suomi rakentaa koulunmäelle uuden yläkoulun. Rakennustyöt alkavat kuun vaihteessa ja uusi noin 500 oppilaan koulurakennus valmistuu keväällä 2026.

Vuosia odotetut Liedon uuden Keskuskoulun rakennustyöt ovat alkamassa. Rakennusyhtiö NCC Suomi Oy on saanut koulun uudisrakentamiselle rakennusluvan, ja uuden Keskuskoulun rakentaminen alkaa pohjatöillä huhtikuun alussa.

Keskuskoulu tunnettiin aiemmin Liedon-Tarvasjoen yläasteena, edellinen nimi oli Liedon Keskuskoulu, ja nykyisin koulu on viralliselta nimeltään Taatilan yhtenäiskoulun yläkoulu. Projektinimenä käytetään kuitenkin uudiskoulun käyttöönottoon asti Liedon uutta Keskuskoulua.

Uusi koulurakennus nousee nykyisen koulun viereen Opintien päähän. Vuosi sitten uudisrakennuksen alta purettiin vanhoja kunnan rivitaloja. Pohjapinta-alaltaan noin 4.000 neliömetrin kaksikerroksinen koulu perustetaan osittain maanvaraisille anturoille ja osittain porapaaluille (yht. noin 7600 neliömetriä). Koulurakennus tehdään pääosin betonielementeistä, vuorataan punatiilellä ja peltisillä julkisivuelementeillä ja katetaan peltikatolla.

Tiedotustilaisuus työmaan alkamisesta, turvallisuudesta ja liikennejärjestelyistä on pidetty keskuskoululla 27.3.2024 koulun henkilökunnalle ja 28.3.2024 lukion auditoriossa lukion, Novidan, Taatilan alakoulun ja Lietohallin henkilökunnalle.

Rakennusprojekti toteutetaan KVR-urakkana. KVR on lyhenne sanoista ”kokonaisvastuurakentaminen”, kansan kielellä ”avaimet käteen”. Liedon kaupunki on määrittänyt etukäteen tarpeen tietynlaiselle ja tietyn kokoiselle koululle. Kilpailutuksen voittanut NCC Suomi vastaa jatkossa suunnittelusta, pääurakoinnista, aliurakoista sekä budjetissa ja aikataulussa pysymisestä. Uuden koulun rakennustöiden odotetaan kestävän noin kaksi vuotta, mikä tarkoittaa, että valmista tulee keväällä vuonna 2026. Oppilaat pääsevät uusiin tiloihin syyslukukaudeksi. Loppuvuoden 2026 aikana puretaan vanha Keskuskoulu ja rakennetaan valmiiksi pihat ja parkkipaikat.

Hankkeen kokonaiskustannukset Liedon kaupungille ovat 22,6 miljoonaa euroa, mikä tekee projektista Liedon kaikkien aikojen suurimman yksittäisen investoinnin. Uuden koulurakennuksen lisäksi summaan sisältyy muun muassa Paja-rakennuksen saneeraus, vanhan koulurakennuksen purku sekä piha- ja pysäköintialueiden rakentamista. Pelkän uudiskoulun rakentamiskustannukset ovat noin 17 miljoonaa euroa.

Liedon kaupungin puolelta projektipäällikkönä toimii koko Keskuskoulu-projektin ajan rakennuttajapäällikkö Kaisa Manner. Kaupunki tiedottaa kaikkia lietolaisia rakentamisen etenemisestä hankkeen ajan kaupungin kotisivuilla ja somessa.

Rakennuttajapäällikkö
Manner Kaisa
040 359 2084
kaisa.manner@lieto.fi