Valvontasuunnitelmat ja maksutaksat

Elintarvikelaki, terveydensuojelulaki, tupakkalaki ja lääkelaki edellyttävät kunnan toteuttavan suunnitelmallista ja laadukasta valvontaa.

Valvontasuunnitelman laatimisessa huomioidaan kansallinen lainsäädäntö sekä EU-lainsäädäntö samoin kuin ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma.

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma sisältää valtakunnallisen elintarvikevalvontaohjelman sekä terveydensuojelulain ja tupakkalain valvontaohjelmat.

Lain mukaan kunnan on perittävä toiminnanharjoittajalta maksu hyväksymänsä ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman mukaisista tarkastuksista, näytteenotosta ja tutkimisesta.

Esimerkiksi kohteen hyväksyminen, ilmoituksen käsittely ja määräysten noudattamatta jättämiseen perustuva valvonta on maksullista.