Uimaveden laadun valvonta

Ympäristöterveydenhuolto valvoo yleisten uimarantojen ja talviuimapaikkojen sekä yleiseen käyttöön tarkoitettujen uima-altaiden veden laatua.

Yleinen uimaranta on ranta tai talviuimapaikka, jonka ylläpitäjä tarjoaa yleisön käyttöön joko ilmaiseksi tai maksua vastaan. Yleisen uimarannan ylläpitäjä vastaa yleisen rannan siisteydestä ja turvallisuudesta sekä tiedottaa rannan käyttäjille uimaveden laadusta ilmoitustaululla. Yleisen uimarannan ylläpitäjän on tehtävä ennen rannan käyttöönottoa kirjallinen ilmoitus ympäristöterveydenhuoltoon.

Ranta, jota käytetään virkistäytymiseen jokamiehen oikeuden perusteella, ei ole yleinen uimaranta. Myöskään yksityinen, tietyn yhteisön käyttöön tarkoitettu uimaranta ei ole yleinen uimaranta.

Uimaveden laadun valvontaa hoitavat terveystarkastajat:

Terveystarkastaja
Vuotila-Kokko Anu
0405473231
Terveystarkastaja
Sarjovaara-Haapanen Jenni
0504101394
Terveystarkastaja-hälsoinspektör, Laatupäällikkö-kvalitetschef
Axelsson Eeva
0505946246
Vs.terveystarkastaja
Korhonen Pia
0505980578