Tupakkalain ja nikotiinikorvaushoitovalmisteiden valvonta

Terveydensuojeluviranomainen valvoo tupakkalain toteutumista ravitsemisliikkeissä ja yleisissä oleskelutiloissa, mm. päiväkodeissa, kouluissa, kirjastoissa ja muissa yleisissä tiloissa. Työsuojeluviranomaiset valvovat tupakkalakia työpaikoilla. Lisätietoa tupakkalain valvonnasta ja erilaisia ohjeita saa Valviran sivuilta.

Tupakkatuotteita saa myydä ja muutoin luovuttaa vain kunnan myöntämällä vähittäismyyntiluvalla. Myyntilupa tulee pitää esillä vähittäismyyntipaikassa. Myyntilupaa haetaan myyntipaikan sijaintikunnalta tai liikennevälineiden osalta hakijan kotikunnalta.

Lupahakemuksessa on oltava seuraavat tiedot (TupL 46 §):

  • Hakijan nimi/yhteisön toiminimi ja yhteystiedot, yritys- tai yhteisötunnus, myyntipaikan osoite
  • Selvitys siitä, minkä tuotteiden myyntiä lupahakemus koskee
  • Selvitys myynnin valvontajärjestelyistä ja omavalvontasuunnitelma
  • Selvitys myyntipaikassa sijaitsevien myyntipisteiden lukumäärästä ja sijainnista
  • Selvitys tupakkatuotteiden, tupakan vastikkeiden, tupakointivälineiden, sähkösavukkeiden ja nikotiininesteiden sijoittelusta myyntipisteessä

Hakemus tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntiin/ ilmoitus tukkumyynnistä

Kunnan on perittävä hakijalta myyntiluvasta hyväksymänsä taksan mukainen maksu. Lisäksi kunnan on perittävä myyntiluvan haltijalta myynnin valvonnasta ja valvontaan liittyvistä toimenpiteistä vahvistamansa taksan mukainen vuosittainen myyntipistekohtainen valvontamaksu.

Kunta voi peruuttaa myyntiluvan, jos myyntiluvan haltija huomautuksesta, varoituksesta tai sakkorangaistuksesta huolimatta rikkoo tupakkalain säännöksiä. Lupa voidaan peruuttaa määräaikaisesti (minimi 1 vko, maksimi 6 kk) tai pysyvästi.

Tupakkatuotteiden esilläpitokielto

Tupakkatuotteita on kiellettyä pitää esillä vähittäismyyntipaikassa siten, että asiakas voi tarkastella tupakkatuotteita ja valita niiden joukosta haluamansa tuotteen. Ostaminen edellyttää sitä, että asiakas pyytää myyjältä tiettyä tuotetta.

Lisätiedot ja yhteydenotot: ymparistoterveydenhuolto@lieto.fi

Tupakka- ja nikotiiniasioita hoitavat terveystarkastajat:

Terveystarkastaja
Kaskela Jaana
0505954018
Terveystarkastaja
Seppälä Heidi
0505971437
Terveystarkastaja, hälsoinspektör
Back Carita
0504062132

Carita Backin sijaisena 2.5. – 9.8.2024 on Jalmari Sillsten, p. 040-596 7339, jalmari.sillsten@lieto.fi