Talousveden laadun valvonta

Talousvedellä tarkoitetaan vettä, joka on tarkoitettu juomavedeksi, ruoan valmistukseen tai muihin kotitaloustarkoituksiin. Vesi voidaan toimittaa jakeluverkon kautta, tankeissa, pulloissa tai säiliöissä.

Talousvettä on myös vesi, jota elintarvikealan yrityksessä käytetään elintarvikkeiden valmistukseen, jalostukseen, säilytykseen ja markkinoille saattamiseen.

Talousvetenä ei kuitenkaan pidetä vettä, jota käytetään yksinomaan pyykinpesuun, siivoukseen tai wc- ja peseytymistilassa.

Talousveden tulee täyttää Sosiaali- ja terveysministeriön talousvedelle asettamat laatuvaatimukset ja -suositukset. Ympäristöterveydenhuolto valvoo toimialueellaan vesilaitosten toimittaman veden laatua. Viranomaisvalvonnan tavoitteena on ehkäistä vedestä johtuvia terveyshaittoja sekä turvata veden laatu.

Vesilaitos vastaa veden laadusta kiinteistön liitoskohtaan saakka. Kiinteistö vastaa oman putkiston ja vesilaitteiden vaikutuksista veden laatuun.

Epäiletkö veden laatua?

Jos havaitset vesijohtovedessä epätavallisia muutoksia, ota yhteys kiinteistösi isännöitsijään ja/tai vettä toimittavaan laitokseen.

Jos epäilet veden aiheuttavan sairastumista, ota yhteyttä vesilaitoksen päivystysnumeroon, terveyskeskuspäivystykseen ja/tai ympäristöterveydenhuoltoon.

Talousveden laadun valvontaa hoitavat terveystarkastajat:

Terveystarkastaja
Back Carita
0504062132
Terveystarkastaja
Sarjovaara-Haapanen Jenni
0504101394
Terveystarkastaja
Vuotila-Kokko Anu
0405473231
Terveystarkastaja, hälsoinspektör
Torkkeli-Pitkäranta Tiina
0505980578

Yhteydenotot: ymparistoterveydenhuolto@lieto.fi