Elintarvikevalvonta

Elintarvikevalvonnan tehtävänä on suojata kuluttajaa elintarvikkeiden aiheuttamilta terveyshaitoilta ja taloudellisilta tappioilta.

Valvonta kohdistuu

 • elintarvikkeiden valmistukseen
 • varastointiin
 • kuljetuksiin
 • myyntiin
 • käsittelyyn
 • tarjoiltaviin tuotteisiin

Valvonnan perusmaksu

Elintarvikelain (297/2021) mukainen vuosittainen elintarvikevalvonnan perusmaksu astuu voimaan 1.1.2022.

Hakemuksen valvonnan perusmaksusta vapauttamiseksi voi tehdä lomakkeella (koskee esim. kyläkauppoja):

Vaikka elintarvikehuoneisto tai toiminta olisi vapautettu valvonnan perusmaksusta niin kohde on valvonnan piirissä ja muusta valvonnasta peritään maksut elintarvikelain 73§:n mukaisesti.

Ilmoitus elintarvikehuoneistosta

Elintarvikealan toimijan on tehtävä ilmoitus elintarviketoiminnasta toiminnan rekisteröintiä varten toimivaltaisen valvontaviranomaisen tarjoamaan sähköiseen palveluun tai toimitettava tiedot muulla tavoin toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle viimeistään neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista tai olennaista muuttamista. Lisäksi toiminnan keskeyttämisestä ja lopettamisesta on viivytyksettä tehtävä ilmoitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle.

Elintarvikelaki koskee soveltuvin osin elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvia materiaaleja ja tarvikkeita. Kontaktimateriaaleja ovat muun muassa elintarvikkeiden pakkausmateriaalit, astiat ja ruokailuvälineet sekä ruoanvalmistusvälineet ja –laitteet. Elintarvikelain 21a §:n mukaan kontaktimateriaalitoimijoiden on tehtävä ilmoitus toiminnastaan kunnalliselle elintarvikevalvontaviranomaiselle. Kontaktimateriaalitoimijoita ovat kontaktimateriaalien valmistajat, maahantuojat sekä jakeluvarastot/tukut. Elintarvikealan toimija voi olla myös kontaktimateriaalitoimija, esim. tukkumyynti. Kontaktimateriaali-ilmoituksen voi tehdä samalla Ilppa- lomakkeella.

Kun liikkuva elintarvikehuoneisto siirtyy uudelle paikkakunnalle myymään tai tarjoamaan elintarvikkeita, toimijan tulee tiedottaa tulostaan sille valvontayksikölle, jonka alueella toimintaa aiotaan harjoittaa. Liikkuva elintarvikehuoneisto täytyy ensin rekisteröidä sen kunnan valvontaviranomaisessa, jonka alueella toiminta aloitetaan/yrityksen kotikunta, tämä tehdään yllä olevalla ilmoituslomakkeella.

Tiedotuksen liikkuvasta elintarvikehuoneistosta Liedon valvonta-alueella voi tehdä alla olevalla lomakkeella tai antamalla tarvittavat tiedot sähköpostilla: ymparistoterveydenhuolto(a)lieto.fi. Tiedon on oltava valvontayksiköllä viimeistään neljä arkipäivää ennen ilmoitetun toiminnan aloittamista ja viimeistään kaksi viikkoa ennen hyväksytyn toiminnan aloittamista.

Eläimistä saatavia elintarvikkeita käsittelevät elintarvikehuoneistot on hyväksyttävä laitokseksi

Liha-, kala-, maito- tai muna-alan laitos pitää hyväksyttää ennen toiminnan aloittamista tai toiminnan oleellista muutosta. Laitosten valvontaviranomaisena toimii kunnan valvontaeläinlääkäri. Hyväksymishakemuksen liitteenä on toimitettava omavalvontasuunnitelma ja pohjapiirros.  Jos laitoksessa tai omavalvontasuunnitelmassa on vain pieniä puutteita, eläinlääkäri hyväksyy laitoksen joko ehdoitta tai ehdollisesti. Merkittävät puutteet, jotka voivat aiheuttaa riskejä elintarvikkeiden turvallisuudelle, on korjattava ennen laitoksen hyväksymistä. Eläinlääkäri tekee laitoksen hyväksymisestä kirjallisen päätöksen, joka on maksullinen.

Omavalvonta

Omavalvonnan on oltava toimintaan nähden riittävä. Omavalvonnan toteuttamisella hallitaan toimintaan liittyvät elintarvikehygieeniset riskit. Valvontaviranomainen ei hyväksy omavalvontasuunnitelmaa. Valvontaviranomaisella on velvollisuus antaa ohjeita ja oikeus antaa määräyksiä omavalvonnan toimivuuden varmistamiseksi. Toimijalla voi olla käytössään toimialansa Ruokaviraston arvioima hyvän käytännön ohje, joka voi korvata joko kokonaan tai osittain omavalvontasuunnitelman. Ilmoitetuissa elintarvikehuoneistossa omavalvontasuunnitelma on esitettävä valvontaviranomaisella viimeistään ensimmäisen tarkastuksen yhteydessä. MMM:n asetuksessa ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta (1367/2011) 5§:ssä on esitetty vaatimuksia omavalvonnalle. Elintarvikealan toimijoiden on varmistuttava, että kaikki niiden vastuulla olevat tuotanto-, jalostus- ja jakeluvaiheet täyttävät elintarvikelainsäädännön vaatimukset. Elintarvikealan toimijan on tunnettava toimintaansa liittyvät terveysvaarat ja elintarviketurvallisuuden kannalta kriittiset kohdat.

Ole yhteydessä elintarvikevalvontaan, kun

 • perustat elintarvikehuoneiston, sen toimintaan tulee muutoksia tai lopetat toiminnan
 • elintarvikehuoneiston toimija vaihtuu
 • myyt tai tarjoilet elintarvikkeita liikkuvasta elintarvikehuoneistosta
 • suunnittelet eläinperäisen elintarvikkeen sisämarkkinatuontia (ent. ensisaapumisvalvonta)
 • suunnittelet kontaktimateriaalitoiminnan aloittamista (materiaalit ja tarvikkeet, jotka ovat suoraan tai välillisesti kosketuksissa elintarvikkeisiin)
 • suunnittelet alkutuotannon tuotteittesi myyntiä
 • suunnittelet tupakkatuotteiden tai nikotiinivalmisteiden myyntiä
 • epäilet asiakkaan / kuluttajan saaneen tuotteestasi ruokamyrkytyksen
 • haluat lisätietoja elintarvikevalvonnasta

Pienimuotoisesta ja vähäriskisestä toiminnasta ei tarvitse tehdä ilmoitusta

Elintarvikehuoneistoilmoitusta ei tarvitse tehdä, jos toimintaan liittyvät riskit ovat elintarviketurvallisuuden kannalta vähäisiä ja elintarvikealan toiminta tapahtuu samassa huoneistossa kuin toimijan harjoittama muu elinkeinotoiminta (esim. vaatemyymälässä tapahtuva makeisten myynti); toimija on yksityinen henkilö (esim. itse leivotun pullan myynti torilla); tai toimintaa ei voida pitää elinkeinon harjoittamisena (esim. urheiluseuran makkaranmyynti) ja toiminnan liikevaihto on enintään 15 000 euroa vuodessa. Lisätietoja Ruokaviraston sivuilta: https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/oppaat/rekisteroitavaa-elintarviketoimintaa-vai-ei/rekisteroitavaa-elintarviketoimintaa-vai-ei/

Alkutuotanto

Alkutuotantoa ovat esimerkiksi maidon- ja munantuotanto, lihakarjan kasvatus, kalastus ja kalanviljely, kasvisten ja hedelmien sekä viljan ja sienten viljely, hunajantuotanto, luonnonvaraisten marjojen ja sienten keräily sekä metsästys. Lainsäädännön määritelmän mukaan alkutuotantoa on alkutuotannon tuotteiden tuotanto, kasvatus, viljely sekä sadonkorjuu, lypsäminen ja kaikki eläintuotannon vaiheet ennen teurastusta. Se sisältää myös metsästyksen , kalastuksen ja luonnonvaraisten tuotteiden keräämisen. Lisäksi elintarvikelain 22§:n mukaan alkutuotannoksi katsotaan elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäinen alkutuotannon tuotteiden luovutus suoraan kuluttajalle.

Alkutuotantoon kuuluvaa toimintaa ei ole esimerkiksi juuston tai hillojen valmistus, yrttien kuivaaminen, kasvisten kuoriminen, kalojen perkaaminen maissa tai kalojen fileointi, vaan ne ovat elintarvikehuoneistoon kuuluvaa toimintaa.

Toimija tekee ilmoituksen alkutuotantopaikasta kunnan elintarvikeviranomaiselle.

Kuluttajat

Voit ottaa yhteyttä elintarvikevalvontaan, jos

 • epäilet saaneesi ruokamyrkytyksen
 • sinulla on huomauttamista elintarvikehuoneistoista tai elintarvikkeen laadusta
 • havaitset tupakointikiellon toistuvaa rikkomista tai, että tupakkatuotteita tai tupakointivälineitä myydään myyntipaikassa alle 18-vuotiaille
 • haluat lisätietoa elintarvikevalvonnasta, elintarvikkeista ja hygieniaosaamisesta

Tiedustelut ja yhteydenotot: ymparistoterveydenhuolto@lieto.fi

Terveystarkastajan vastuualueen näet nimeä klikkaamalla.

Terveystarkastaja
Seppälä Heidi
0505971437
heidi.seppala@lieto.fi
Terveystarkastaja
Kaskela Jaana
0505954018
jaana.kaskela@lieto.fi
Terveystarkastaja, hälsoinspektör
Back Carita
0504062132
carita.back@lieto.fi
Valvontaeläinlääkäri
Rosu Vlad
0504390355
vlad.rosu@lieto.fi

Carita Backin sijaisena 2.5. – 9.8.2024 on Jalmari Sillsten, p. 040-596 7339, jalmari.sillsten@lieto.fi

Loimaan ja Liedon kohteiden valvonta: Riikka Maikola, p. 040-809 5127

Palvelumme kehittämiseksi pyydämme teitä vastaamaan palautekyselyyn: