Asumisterveys

Asunnon ja muiden sisätilojen kuten koulujen, päiväkotien tai julkisten kokoontumishuoneistojen puhtauden, lämpötilan, kosteuden, valon, melun ja säteilyn sekä muiden vastaavien olosuhteiden tulee olla sellaiset, ettei niistä aiheudu tiloissa oleskeleville terveyshaittaa.

Voit olla yhteydessä terveystarkastajaan kun tarvitset neuvoja tai ohjeita sisäilman laatuun liittyvissä kysymyksissä. Terveydensuojeluviranomainen valvoo säännöllisesti ilmoitusvelvollisia yleisiä oleskelutiloja Valviran ohjeiden mukaisesti ja osallistuu tarvittaessa terveyshaittojen selvittämiseen ja poistamiseen asunnoissa ja yleisissä oleskelutiloissa. Valvonnasta peritään taksan mukainen maksu.

Mikäli epäilet terveyshaittaa

Mikäli asukas epäilee asunnon aiheuttavan terveyshaittaa, tulee asiassa olla yhteydessä isännöitsijään, hallituksen puheenjohtajaan ja/tai kiinteistön/asunnon omistajaan, joka on velvollinen selvittämään ongelman syyt ja korjaamaan epäkohdat. 

Mikäli kiinteistön/asunnon omistaja ei ryhdy selvitystyöhön kohtuullisessa ajassa, voi asukas ottaa yhteyttä terveystarkastajaan. Terveystarkastajat tekevät asunnontarkastuksia asumisolosuhteista aiheutuvien terveyshaittojen selvittämiseksi. Terveydensuojeluviranominen ei selvitä ongelman laajuutta tai anna toimenpideohjeita ongelman poistamiseksi. Jos terveyshaitan esiintyminen on mahdollista eikä haitta tule poistetuksi, voi terveystarkastaja tehdä tarkastuksen. Kaikille asianosaisille varataan mahdollisuus osallistua asunnontarkastukseen (haltija, omistaja, isännöitsijä yms).

Asunnontarkastuspyyntö tulee tehdä lomakkeella, joka löytyy sivulta.  Ensimmäinen asunnontarkastus on maksuton.

Maksulliset tutkimukset

Vastuu rakennusten kunnossapidosta ja korjaamisesta sekä vaurioiden syiden selvittämisestä on kiinteistön omistajalla. Terveystarkastajat eivät tee mittauksia tai tutkimuksia, vaan tarvittaessa asianosaisten tulee tilata mittaukset yksityisiltä alan yrityksiltä.

Ota yhteyttä laitoksen johtajaan/vastuuhenkilöön. Useimmilla julkisilla tiloilla ja laitoksilla on valmiit toimenpidemallit terveyshaittaepäilyjä varten. Koulutiloihin liittyvistä oireista tulee ilmoittaa rehtorille sekä kouluterveydenhuoltoon. Voit myös ilmoittaa epäilyksistäsi terveydensuojeluun.

Ota yhteyttä työnantajaasi sekä työpaikkasi työsuojeluorganisaatioon.

Koulutiloihin liittyvistä oireista tulee aina ilmoittaa myös rehtorille sekä kouluterveydenhuoltoon.

Työtiloihin liittyvistä oireista tulee ilmoittaa työterveyshuoltoon.

Lisätietoja: ymparistoterveydenhuolto@lieto.fi

Terveystarkastaja-hälsoinspektör, Laatupäällikkö-kvalitetschef
Axelsson Eeva
0505946246
Toimialajohtaja ympäristöterveyspalvelut
Mäkinen Johanna
0503813375

Toimialajohtajan sijaisena ajalla 15.9.2023 – 31.10.2025 toimii Tiina Torkkeli-Pitkäranta 0503813375

Lisää tietoa sisätilojen terveyshaitoista