Avoimet varhaiskasvatuspalvelut

Kotihoidossa oleville lapsille pedagoginen vaihtoehto päiväkoti- tai perhepäivähoitotoiminnalle.

Avoimen varhaiskasvatuksen toiminta on tarkoitettu kotihoidossa oleville lapsille vaihtoehtona päiväkoti tai perhepäivähoito toiminnalle.

Avoimiin varhaiskasvatuspalveluihin kuuluu avoin päiväkoti sekä piha- ja varhaiskasvatuskerhot. Yhteistyössä neuvolan ja perhepalveluiden kanssa järjestetään perhevalmennusta ennen ja jälkeen synnytyksen. Liedon seurakunnan kanssa tehdään yhteistyötä Varamummu ja – pappakerho toiminnassa. Avoimen varhaiskasvatuksen Perhepesän tilaa käyttää Mannerheimin lastensuojeluliiton Liedon paikallisyhdistys.

Avoimen varhaiskasvatuksen toiminta on varhaiskasvatuksenopettajien yhdessä lastenhoitajien kanssa suunnittelemaa ja ohjaamaa toimintaa. Toiminnassa toteutetaan Liedon kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa.

Avoin päiväkoti Perhepesä
Kunnantupa
Kirkkotie 9
21420 Lieto

Ilmoittautuminen avoimen varhaiskasvatuksen toimintaan alkaa 3.5.2021. Ilmoita lapsesi varhaiskasvatus- ja pihakerhoihin sähköpostitse tarja.vaha-makila@lieto.fi toukokuun aikana.

Kerhojen aikataulut löydät alla olevasta toimintavuoden viikko-ohjelmasta.

Toiminnasta vastaa

Palveluohjaaja
Helenius Reija
0505690919
reija.helenius@lieto.fi

Varhaiskasvatuksen opettajat

Varhaiskasvatuksenopettaja
Silfver-Lehtinen Ann-Katrin
0505118474
ann-katrin.silfver-lehtinen@lieto.fi

Varhaiskasvatuksenopettaja
Vähä-Mäkilä Tarja
050 5118475
tarja.vaha-makila@lieto.fi

Lastenhoitajat
Nyyssönen Minna
040 6834745
minna.nyyssonen@lieto.fi

Lastenhoitaja
Tiilikainen Jenni
040 6268069
jenni.tiilikainen@lieto.fi

Liedon perhekeskus perheiden tukena arjen haasteissa