Sosiaalihuoltolain mukainen liikkumista tukeva palvelu

Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua myönnetään pääasiassa ikääntyville henkilöille, jotka eivät ole oikeutettuja vammaispalvelulain mukaiseen kuljetuspalveluun, mutta joilla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joukkoliikenteen käytössä.

Palvelun tarpeen arvioinnissa otetaan huomioon toimintakyvyn lisäksi hakijan kokonaistilanne, mukaan lukien hakijan taloudellinen tilanne.

Lisätietoja

Sosiaalityöntekijä, A-L
Peltola Paula
0505912293
Sosiaalityöntekijä, M-Ö
Suvanto Apris
0405691673