Sosiaalihuoltolain mukainen liikkumista tukeva palvelu

Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua myönnetään pääasiassa ikääntyville henkilöille, jotka eivät ole oikeutettuja vammaispalvelulain mukaiseen kuljetuspalveluun, mutta joilla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joukkoliikenteen käytössä.

Palvelun tarpeen arvioinnissa otetaan huomioon toimintakyvyn lisäksi hakijan kokonaistilanne, mukaan lukien hakijan taloudellinen tilanne.

Palvelu myönnetään siihen varatun määrärahan puitteissa. Palvelu on käytössä Liedon kunnan alueella.

Sosiaalihuoltolain mukaista liikkumista tukevaa palvelua voit hakea kuljetuspaveluhakemuksella ja täyttämällä tuloselvityslomakkeen. Liitteeksi tarvitaan tuloselvityksessä mainitut tositteet tuloista.

Palauta täytetty hakemus ja tuloselvityslomake liitteineen osoitteella
Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut
Vammaispalvelut
PL 24
21421 Lieto

Lisätietoja

Sosiaalityöntekijä, A-L
Peltola Paula
0505912293
Sosiaalityöntekijä, M-Ö
Suvanto Apris
0405691673