Omaishoito

Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön päivittäisen hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavan läheisen henkilön avulla. Hoidettavan alentuneen toimintakyvyn sairauden, vamman tai vastaavanlaisen syyn vuoksi tarvitsee kotioloissa hoitoa tai muuta huolenpitoa ja valvontaa.

Omaishoidon tukea voit hakea täyttämällä alla olevan lomakkeen ja palauttamalla sen osoitteella

Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut
Omaishoito
PL 24
21421 Lieto

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet

Lisätietoja omaishoidosta

(alle 65-vuotiaat)

Palveluohjaaja
Tikkanen Anu
0505716962
anu.tikkanen@lieto.fi


(yli 65-vuotiaat)

Vanhusten palveluohjaaja
Vesma Jaana
0401826356
jaana.vesma@lieto.fi