Omaishoito

Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön päivittäisen hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavan läheisen henkilön avulla. Hoidettavan alentuneen toimintakyvyn sairauden, vamman tai vastaavanlaisen syyn vuoksi tarvitsee kotioloissa hoitoa tai muuta huolenpitoa ja valvontaa.

Ole yhteydessä Liedon omaishoidon tukeen

Palvelua ja tukea saadaksesi tee omaishoitosopimus. Ole yhteydessä asuinkuntasi omaishoidon tukeen.

Alle 65-vuotiaat


Yli 65-vuotiaat