Laitoshoito

Laitoshoidon palveluja ostetaan pääsääntöisesti (KTO kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus) Varsinais-Suomen Erityishuoltopiirin kuntayhtymältä.