Sosiaali- ja terveystoimen avustusten hakeminen

Vuoden 2022 avustusten hakuaika on päättynyt 25.3. – 19.4.2022 kello 16.00 mennessä. Haku on päättynyt.

Avustukset on tarkoitettu sosiaalipalveluja täydentävään toimintaan, terveyden- ja hyvinvoinnin edistämiseen sekä vertaistukeen paikallista sosiaali- ja terveystoimintaa harjoittaville yhdistyksille, jotka tukevat sosiaali- ja terveystoimen toimintalinjauksia.

Avustushakemusten liitteet

Kaikkiin avustushakemuksiin tarvittavat liitteet pitää toimittaa hakemuksen mukana määräaikaan mennessä. Liitteet ovat edellytyksenä sille, että avustushakemus voidaan ottaa käsittelyyn.

Avustushakemukseen tulee liittää:

  1. Kuluvan vuoden toimintasuunnitelma
  2. Talousarvio
  3. Edellisen vuoden toimintakertomus
  4. Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus / toiminnantarkastuskertomus sisältäen tilintarkastajien lausunnon tai erillinen tilintarkastajien lausunto
  5. Erillinen selvitys edellisen vuoden mahdollisesta avustuksesta, josta selviää avustuksen tarkempi käyttö (tilitys)
  6. Yhdistyksen säännöt (vain uudet hakijat)
  7. Vuosikokous asiakirjat
Hallintosihteeri
Yli-Lonttinen Tiina
0505954704
tiina.yli-lonttinen@lieto.fi