Sosiaali- ja terveystoimen avustusten hakeminen 2021

Vuoden 2021 avustusten hakuaika on 25.3. – 19.4.2021 kello 16.00 mennessä. Haku tapahtuu sähköisesti kunnan nettisivujen kautta.

Avustukset on tarkoitettu sosiaalipalveluja täydentävään toimintaan, terveyden- ja hyvinvoinnin edistämiseen sekä vertaistukeen paikallista sosiaali- ja terveystoimintaa harjoittaville yhdistyksille, jotka tukevat sosiaali- ja terveystoimen toimintalinjauksia.

Mikäli liitteitä ei ole mahdollista lähettää sähköisesti hakemuksen kanssa, ne voidaan toimittaa Liedon kunnan sosiaali- ja terveyslautakunnalle osoitteella: PL 24, 21421 Lieto. Kuoreen merkintä: sosiaali- ja terveyspalveluiden avustus.

Avustushakemusten liitteet

Kaikkiin avustushakemuksiin tarvittavat liitteet pitää toimittaa hakemuksen mukana määräaikaan mennessä. Liitteet ovat edellytyksenä sille, että avustushakemus voidaan ottaa käsittelyyn.

Avustushakemukseen tulee liittää:

  1. Kuluvan vuoden toimintasuunnitelma
  2. Talousarvio
  3. Edellisen vuoden toimintakertomus
  4. Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus / toiminnantarkastuskertomus sisältäen tilintarkastajien lausunnon tai erillinen tilintarkastajien lausunto
  5. Erillinen selvitys edellisen vuoden mahdollisesta avustuksesta, josta selviää avustuksen tarkempi käyttö (tilitys)
  6. Yhdistyksen säännöt (vain uudet hakijat)
  7. Vuosikokous asiakirjat
Osastosihteeri
Yli-Lonttinen Tiina
0505954704
tiina.yli-lonttinen@lieto.fi