Rakennusrekisterin päivitys

Liedon kunnassa tehdään rakennuskannan tarkastusta, koska kunnan rakennusrekisterissä ja Verohallinnon rekisterissä on havaittu virheitä ja puutteita.

Tavoitteena on varmistaa rakennusrekisterien ajantasaisuus, kiinteistöverotietojen oikeellisuus sekä kiinteistöverovelvollisten tasapuolinen kohtelu.

Rakennustietojen päivitystä varten selvitetään eroavaisuudet kunnan rakennusrekisterin ja Verohallinnon rekisterin välillä sekä korjataan ilmenneet puutteet ja virheet. Rekistereistä kokonaan puuttuvat rakennukset rekisteröidään. Verohallinnon rekisteristä puuttuvien rakennusten tiedot toimitetaan Verohallinnolle. Mahdolliset luvattomat rakennukset saatetaan rakennusvalvonnan tietoon toimenpiteitä varten.

Projekti etenee alueittain äänestysaluejaon mukaan. Vuonna 2019 käynnistynyt projekti jatkuu Loukinaisten, Vanhalinnan, Sillilän, Maunulan, Orten ja Tammen kunnanosien alueella.

Kunnan suorittama rakennustietojen tarkastus ei poista kiinteistönomistajan velvollisuutta tarkastaa kiinteistöverotuspäätöksensä ja ilmoittaa muutoksista Verohallinnolle.

Kysely kiinteistöjen ja rakennusten omistajille

Kiinteistönomistajille lähetetään rakennustietojen ilmoittamislomake projektin edetessä. Lomakkeella kerätään tietoja, joilla on vaikutusta kiinteistöverotukseen. Lomake pyydetään palauttamaan mukana tulevassa vastauskuoressa.

Pyydämme ilmoittamaan kaikki ne rakennukset, joissa yli 160 cm korkeaa tilaa on vähintään 5 m2.

Liedon kunnan karttapalvelu

Suurin osa kunnan rekisterissä olevista rakennuksista näkyy Liedon karttapalvelussa.

Karttapalvelusta voi tarkastaa mm. rakennusten pysyvän rakennustunnuksen (VTJ-PRT) sekä tulostaa halutessaan kartan kiinteistöstään paperisen lomakkeen mukana palautettavaksi.

Mittauskäynnit kiinteistöillä

Tarpeen vaatiessa kiinteistöllä käydään mittaamassa rakennukset. Kaikilla kiinteistöillä ei käydä, vaan mittaustarve arvioidaan kiinteistö- ja rakennuskohtaisesti. Mittauskäynti on tarpeen, jos rakennus puuttuu kokonaan rekistereistä tai sen rekisteritiedoissa on virheitä tai puutteita.

Mittauskäynnillä mitataan rakennuksen sijainti ja koko ulkomitoin ja silmämääräisesti havaittavissa olevat ominaisuustiedot kirjataan ylös. Kaikki mittaustyö suoritetaan rakennusten ulkopuolelta, eli rakennusten sisälle ei ole tarvetta päästä. Mittauksen suorittaa kunnan työntekijä, jolla on huomiovaatteet ja kuvallinen henkilökortti. Mittausten suorittamisen ajankohdasta ei ilmoiteta erikseen kiinteistönomistajalle.

Yhteystiedot

rakennusrekisteri(a)lieto.fi

Kiinteistökoordinaattori
Hietanen Jyrki
0503755766
jyrki.hietanen@lieto.fi