Rakennusrekisterin päivitys

Liedon kaupungissa tehdään parhaillaan rakennuskannan tarkastusta. Tarkastuksessa kartoitetaan rakennusten laajuustietoja kiinteistöverotuksen ja rakennusvalvonnan rekisteritietojen ajantasaistamiseksi. Tällä hetkellä tiedot ovat monilta osin puutteellisia. Ajantasaiset rekisterit helpottavat rakennusvalvonnan työtä ja takaavat kiinteistönomistajien tasapuolisen kohtelun kiinteistöverotuksessa.

Rakennustietojen päivitystä varten selvitetään eroavaisuudet kaupungin rakennusrekisterin ja Verohallinnon rekisterin välillä sekä korjataan ilmenneet puutteet ja virheet. Rekistereistä kokonaan puuttuvat rakennukset rekisteröidään. Verohallinnon rekisteristä puuttuvien rakennusten tiedot toimitetaan Verohallinnolle. Mahdolliset luvattomat rakennukset saatetaan rakennusvalvonnan tietoon toimenpiteitä varten.

Projekti etenee alueittain äänestysaluejaon mukaan.

Kaupungin suorittama rakennustietojen tarkastus ei poista kiinteistönomistajan velvollisuutta tarkastaa kiinteistöverotuspäätöksensä ja ilmoittaa muutoksista Verohallinnolle.

Kysely kiinteistöjen ja rakennusten omistajille

Kiinteistönomistajille lähetetään kirje, jonka yhteydessä toimitetaan

  • tulosteet Liedon kaupungin rakennusrekisteristä löytyvistä rakennuksista
  • pohjakartta toimitetaan vain niistä kiinteistöistä, joissa on rakennuksia
    joista ei löydy tietoja rakennusrekisteristämme.
  • yhteystietolomake
  • RH-tietolomake
  • vastauskirjekuori (postimaksu maksettu)

Pyydämme, että tarkastatte tiedot ja tarvittaessa korjaatte ne liitteenä oleviin tulosteisiin.
Jos kiinteistöllä on enemmän kuin yksi omistaja ja kysely on tullut usealle saman kiinteistön omistajalle, riittää yksi vastaus kiinteistöä kohden. Tarkemmat ohjeet löytyvät kirjeestä.

Liedon kaupungin karttapalvelu

Halutessanne voitte liittää mukaan kartan, jolle on merkitty ilmoittamienne rakennusten sijainti. Tämä helpottaa ilmoitettujen rakennusten yksilöimistä. Karttaotteen voi tulostaa esim. Liedon karttapalvelusta:

Mittauskäynnit kiinteistöillä

Kiinteistölle tehdään tarvittaessa tarkastuskäynti projektin aikana, jos katsotaan rekisterivertailun jälkeen tarpeelliseksi. Tarkastuksia tehdään, jos kiinteistöllä havaitaan rekisteristä puuttuvia rakennuksia joita ei ole ilmoitettu.

Tarkastuskäynti ei vaadi kiinteistönomistajan läsnäoloa.

Tarkastuskäynnillä kaupungin mittausviranomainen mittaa rakennusten ulkomitat.

Mittaajalla on huomiovaatteet ja kuvallinen henkilökortti.

Kaikki toiminta tapahtuu rakennuksen ulkopuolella, eli rakennuksen sisätiloihin ei tarkastuskäynnillä ole tarvetta päästä. Kiinteistöllä suoritettava tarkastuskäynti on maksuton.

Yhteystiedot

rakennusrekisteri(a)lieto.fi

Projektityöntekijä
Nieminen Tiina
0504071495
tiina.nieminen@lieto.fi