Hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen sekä vertaistukeen myönnettävät toiminta-avustukset

Avustukset on tarkoitettu hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen sekä vertaistukeen paikallista sosiaali- ja terveystoimintaa harjoittaville yhdistyksille.

Vuoden 2023 avustusten hakuaika alkaa 4.4.2023 ja päättyy 3.5.2023 klo 16. Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta huomioon. Avustusten jakamisesta päätetään Liedon kaupunginhallituksen kokouksessa.

Kaikkiin avustushakemuksiin tarvittavat liitteet pitää toimittaa hakemuksen mukana määräaikaan mennessä. Liitteet ovat edellytyksenä sille, että avustushakemus voidaan ottaa käsittelyyn.

Mikäli liitteitä ei ole mahdollista lähettää sähköisen hakemuksen yhteydessä, ne voidaan toimittaa Liedon kaupunginhallitukselle osoitteella: Liedon kaupungin kirjaamo, PL 24, 21421 Lieto (kuoreen merkintä HyTe/Avustushakemus) Postitse lähetettyjen liitteiden tulee olla perillä Liedon kaupungin kirjaamossa 3.5. klo 16 mennessä.

Avustushakemukseen tulee liittää:

Kuluvan vuoden toimintasuunnitelma

Kuluvan vuoden talousarvio

Edellisen vuoden toimintakertomus

Edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus tai toiminnantarkastuskertomus sisältäen tilintarkastajien lausunnon tai erillinen tilintarkastajien lausunto

Erillinen selvitys edellisen vuoden mahdollisesta avustuksesta, josta selviää avustuksen tarkempi käyttö (tilitys)

Yhdistyksen säännöt

Vuosikokouksen asiakirjat

Avustushakemus laaditaan sähköisellä lomakkeella: https://link.webropol.com/s/avustushakemushyte

Vuoden 2023 avustusten hakulomake sulkeutuu 3.5. klo 16.

Hakemuslomakkeen kaikki kohdat on täytettävä ja hakemuksen liitteenä tulee toimittaa yhdistyksen säännöt ja vuosikokousasiakirjat. Ks. Avustushakemusten liitteet.

Mikäli liitteitä ei ole mahdollista lähettää sähköisesti hakemuksen kanssa, ne voidaan toimittaa Liedon kaupunginhallitukselle osoitteella: Liedon kaupungin kirjaamo, PL 24, 21421 Lieto (kuoreen merkintä HyTe/Avustushakemus) Postitse lähetettyjen liitteiden tulee olla perillä Liedon kaupungin kirjaamossa 3.5. klo 16 mennessä.