Hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen sekä vertaistukeen myönnettävät toiminta-avustukset

Avustukset on tarkoitettu hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen sekä vertaistukeen paikallista sosiaali- ja terveystoimintaa harjoittaville yhdistyksille.

Vuoden 2024 avustusten hakuaika alkaa 2.4.2024 ja päättyy 6.5.2024 klo 16. Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta huomioon. Avustusten jakamisesta päätetään Liedon kaupunginhallituksen kokouksessa.

Hakulomake liitteineen toimitetaan Liedon kaupunginhallitukselle sähköisesti määräaikaan mennessä. Vuoden 2024 avustusten hakulomake avautuu 2.4. klo 8:00 ja sulkeutuu 6.5. klo 16:00.

Avustushakemus laaditaan sähköisellä lomakkeella: https://link.webropol.com/s/avustushakemushyte

Hakemuslomakkeen kaikki kohdat on täytettävä ja hakemuksen liitteenä tulee toimittaa yhdistyksen säännöt ja vuosikokousasiakirjat.

Mikäli liitteitä ei ole mahdollista lähettää sähköisesti yhdessä hakemuksen kanssa, ne voi toimittaa osoitteella: Liedon kaupungin kirjaamo, PL 24, 21421 Lieto (kuoreen merkintä HyTe/Avustushakemus) Postitse lähetettyjen liitteiden tulee olla perillä Liedon kaupungin kirjaamossa 6.5. klo 16 mennessä.

Avustushakemukseen tulee liittää:

Kuluvan vuoden toimintasuunnitelma

Kuluvan vuoden talousarvio

Edellisen vuoden toimintakertomus

Edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus tai toiminnantarkastuskertomus sisältäen tilintarkastajien lausunnon tai erillinen tilintarkastajien lausunto

Erillinen selvitys edellisen vuoden mahdollisesta avustuksesta, josta selviää avustuksen tarkempi käyttö (tilitys)

Yhdistyksen säännöt

Vuosikokouksen asiakirjat

Avustusten myöntämisperusteet