Hule- ja sadevesi

Kiinteistöjen perustusten kuivatusvesistä, kattovesistä ja mahdollisesti piha-alueelta kerättävistä sadevesistä muodostuu yhdessä kiinteistön hulevesi, jota ei saa johtaa jätevesiviemäriin.

Kiinteistöjen on huolehdittava hulevesien johtamisesta muualle kuin jäteveden joukkoon. Viemäriverkkoon johdettu hulevesi aiheuttaa ongelmia sekä jätevesien johtamisessa että jätevesien puhdistuksessa.

Uusien kaava-alueiden kunnallistekniikka on pääosin jo tehty siten, että kiinteistöt voivat liittyä yleiseen hulevesiviemäriin.

Vanhoilla alueilla kiinteistöjen kuivatus perustuu yleensä avo-ojien käyttöön. Johtamisessa syntyy ylimääräisiä pumppauskustannuksia ja ylimääräinen vesi aiheuttaa vaikeuksia viemäreiden kapasiteetin suhteen. Puhdistuksen kapasiteetti ei riitä hulevesien puhdistukseen, ja näin puhdistamon teho laskee.

Yhteystiedot

Kunnossapitoinsinööri
Kuusinen Jussi
02 4873 300
infrapalvelut@lieto.fi