Venepaikat

Liedon kunta vuokraa venepaikkoja Littoistenjärven rannalta Kuoviluodosta. Yksittäisiä venepaikkoja on vuokrattavana yhteensä 55 kpl.

Venepaikat ovat maksullisia ja ne ovat tarkoitettu lähtökohtaisesti Liedon kunnan asukkaille. Venepaikan maksaneille annetaan venepaikkatarra, joka tulee kiinnittää veneeseen näkyvälle paikalle esim. veneen keulaan tai perään. Veneet tulee säilyttää niille tarkoitetuissa telineissä.

Venepaikka on tarkoitettu 1 kpl soutuveneelle tai kanootille yms. /paikka.

Ylimääräiset/ maksamattomat veneet tullaan korjaamaan pois kunnan toimesta määräajoin.

Venepaikan hinta on 50 € / vuosi.


LIEDON KAUPUNGIN VENEPAIKKOJEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT JA VUOKRAUSEHDOT:

 • Venepaikat vuokrataan ensisijaisesti lietolaisille.
 • Vuokralaisella on oikeus vuokrata ainoastaan yksi venepaikka.
 • Vuokralainen saa kiinnittää veneensä ainoastaan hänelle vuokrattuun venepaikkaan.
 • Vuokralaisella ei ole oikeutta tilapäisestikään luovuttaa tai vuokrata venepaikkaakolmannelle.
 • Venepaikan haltijan tulee pitää yhteystietonsa ajan tasalla ja mahdolliset muutokset on ilmoitettava venepaikkalaskutukseen (laskussa olevalle yhteyshlölle tai kaupungin vaihteen kautta puh. 02 4873 300)
 • Mikäli venepaikan haltijan vuokraamaa venepaikkaa ei kauden aikana ole käytetty katsotaan venepaikka tarpeettomaksi vuokralaiselle ja hän menettää oikeuden venepaikan uusimiseen.
 • Kaupungilla on oikeus poistaa veneilykauden aikana väärin kiinnitetyt veneet, esimerkiksi väärällä venepaikalla tai maksutta olevat veneet.
 • Veneitä säilytetään kaupungin varastossa 3kk ja sen jälkeen lunastamatta jääneet veneet siirtyvät kaupungin omaisuudeksi.
 • Kaupunki ei vastaa veneisiin kohdistuneista ilkivallan tai luonnonvoimienaiheuttamista vahingoista.
 • Luonnonsuojelualueen puuston vahingoittaminen/ kasvien ottaminen ja vahingoittaminen on kielletty, samoin lintujen häiritseminen.
 • Alueella tulee noudattaa yleistä siisteyttä ja toimia ympäristönsuojelu- ja jätehuoltomääräyksien mukaisesti.
 • Venepaikkamaksut on maksettava vuosittain viimeistään 1.5.

Säännöt tulevat voimaan 8.8.2023


Vuokrausasioita hoitaa:

Palveluneuvoja, toimistosihteeri
Ylieskola Sanna
0505703067
sanna.ylieskola@lieto.fi

Kunnossapidosta vastaa:

Kaupunginpuutarhuri
Toropainen Tarja
02 4873 300
infrapalvelut@lieto.fi