Puistot ja viheralueet

Liedon kunnan viheryksikkö vastaa viheralueiden ja yleisten alueiden hoidosta.

Tehtäväalueeseen kuuluu puistojen, metsien, leikkikenttien, matonpesupaikkojen, venepaikkojen, peltojen, pieneläinhautausmaan, viljelypaikkojen sekä julkisten rakennusten viheralueiden hoito ja kunnossapito. Hoidosta ja kunnossapidosta huolehditaan määriteltyjen hoitotasovaatimusten mukaisesti.

Viheralueiden tehtävänä on ympäristön viihtyvyyden ja turvallisuuden ylläpito sekä parantaminen.

Yhteystiedot

Puutarhuri
Toropainen Tarja
0504211271
tarja.toropainen@lieto.fi
Viheraluemestari
Lainio Maija
0505711844
maija.lainio@lieto.fi