Puistot ja viheralueet

Liedon kunnan viheryksikkö vastaa viheralueiden ja yleisten alueiden hoidosta.

Tehtäväalueeseen kuuluu puistojen, metsien, leikkikenttien, matonpesupaikkojen, venepaikkojen, peltojen, pieneläinhautausmaan, viljelypaikkojen sekä julkisten rakennusten viheralueiden hoito ja kunnossapito. Hoidosta ja kunnossapidosta huolehditaan määriteltyjen hoitotasovaatimusten mukaisesti.

Viheralueiden tehtävänä on ympäristön viihtyvyyden ja turvallisuuden ylläpito sekä parantaminen.

Palautetta voi jättää palautepalvelussa:

https://kartta.lieto.fi/palaute


Yhteystiedot, kunnossapito

Viheraluemestari
Vilkman Anna
02 4873 300
infrapalvelut@lieto.fi

Yhteystiedot, rakentaminen

Viheraluemestari
Lainio Maija
02 4873 300
infrapalvelut@lieto.fi

Yhteystiedot, hallinto

Kaupunginpuutarhuri
Toropainen Tarja
02 4873 300
infrapalvelut@lieto.fi