Puistot ja viheralueet

Liedon kunnan viheryksikkö vastaa viheralueiden ja yleisten alueiden hoidosta.

Tehtäväalueeseen kuuluu puistojen, metsien, leikkikenttien, matonpesupaikkojen, venepaikkojen, peltojen, pieneläinhautausmaan, viljelypaikkojen sekä julkisten rakennusten viheralueiden hoito ja kunnossapito. Hoidosta ja kunnossapidosta huolehditaan määriteltyjen hoitotasovaatimusten mukaisesti.

Viheralueiden tehtävänä on ympäristön viihtyvyyden ja turvallisuuden ylläpito sekä parantaminen.

Palautetta voi jättää palautepalvelussa:

https://kartta.lieto.fi/palaute


Yhteystiedot, kunnossapito

Viheraluemestari
Vilkman Anna
0503042103
anna.vilkman@lieto.fi

Yhteystiedot, rakentaminen

Viheraluemestari
Lainio Maija
0505711844
maija.lainio@lieto.fi

Yhteystiedot, hallinto

Puutarhuri
Toropainen Tarja
0504211271
tarja.toropainen@lieto.fi