Liedon kaupungin esteettömyystyöryhmä* haastaa lietolaisia huomioimaan ja edistämään Liedon esteettömyyttä kuvahaastekampanjalla.

Kaupunkilaisilta toivotaan kuvia kohteista, jotka ovat esteettömästi toteutettu, sekä kohteista, joiden esteettömyyttä olisi vielä tarvetta kehittää. Kuvia toivotaan koko kaupungin alueelta ja niitä tullaan käyttämään kaupungin esteettömyyden kartoituksessa.

Esteettömyydellä tarkoitetaan kaikenlaisten ihmisten huomioon ottamista etenkin fyysisessä ympäristössä, kuten rakennetussa ympäristössä, ulkoalueilla ja julkisissa liikennevälineissä. Esteettömyys koskee myös aisteihin ja hahmottamiseen liittyviä haasteita fyysisessä ympäristössä. Fyysisten puitteiden lisäksi esteettömyys kertoo ajattelutavasta, oikeista asenteista ja erilaisuuden huomioon ottamisesta.

Miten osallistun kuvahaasteeseen?

Kun näet kaupunkikuvassa jonkin kohteen, jonka toteutuksessa esteettömyys on hienosti ratkaistu, ota siitä kuva. Vastaavasti nähdessäsi kohteen, jonka esteettömyydessä on kehitettävää, ota siitä kuva. Vastaa haasteeseen 5.5.2024 mennessä sähköisellä kyselylomakkeella, johon saat liitettyä kohteen kuvan. Kuvia hyödynnetään kaupungin esteettömyyden kartoittamisessa sekä kehittämisessä.

Esteettömät kylät -kuvahaasteen osallistumislomake

Kuvissa ei tärkeätä ole asettelu tai tekninen toteutus, mutta hyvälaatuisella kuvalla kohteen esteettömyys tai esteellisyys saadaan paremmin todennettua. Kaikenlaiset kuvat ovat toivottuja ja tervetulleita.

Kuvan lähettäjällä tulee olla täydet oikeudet kuvaan. Kuva ei saa rikkoa Suomen lainsäädäntöä, tekijänoikeuksia, muita immateriaalioikeuksia eikä se saa olla loukkaava, epäsiveellinen tai hyvien tapojen vastainen. Kuvien tekijänoikeudet säilyvät kuvaajilla. Lähettämällä valokuvia kaupungille, kuvaaja kuitenkin antaa Liedon kaupungille oikeuden käyttää kuvia esteettömyyden kartoituksessa ja esittelyssä kaupungin järjestämissä tapahtumissa.

Kiitos kaikille haasteeseen osallistuville!

*Liedossa on aloittanut toimintansa Liedon kaupungin esteettömyystyöryhmä. Työryhmän yhtenä tehtävänä on lisätä tietoisuutta esteettömyyden merkityksestä asukkaiden hyvinvoinnille ja terveydelle.