Liedon nuorisovaltuusto voi nimetä varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnan, teknisen lautakunnan ja kaavoitus- ja rakennuslautakunnan kokoukseen edustajansa, jota voidaan toimielimen päätöksellä kuulla kokouksessa lasten ja nuorten kannalta merkittävässä asiassa. Nuorisovaltuuston edustaja voi olla läsnä lautakunnan kokouksessa asiasta käytävän keskustelun ajan. Nuorisovaltuuston osallistumisesta lautakuntien kokouksiin päätettiin kaupunginvaltuustossa 29.5.2023

Nuorisovaltuuston edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus sekä aloitteenteko-oikeus Liedon kaupunginvaltuuston kokouksissa. Läsnäolo-oikeutta ei kuitenkaan ole silloin kun käsiteltäviin asiakirjoihin sisältyy salassa pidettäviä tietoja.

Lisätietoa kaupunginvaltuuston kokouspöytäkirjassa 29.5.2023