Loukilinnan päiväkodin saattoliikenteen pysäköintialuetta on saneerattu. Työt ovat vielä osittain kesken, mutta saataneen päätökseen pian. Viimeistelytöiden aikana on syytä olla erityisen varovainen alueella liikkuessa.

Suunnittelun lähtökohtana on ollut alueen turvallisuuden ja olosuhteiden parantaminen. Korotetut jalankulun käytävät mahdollistavat autoliikenteeltä erotellun kulkemisen sekä pysäköintiruuduilta että ympäröiviltä väyliltä käsin.

Kaikkien turvallisuuden kannalta on erittäin toivottavaa, että jalan ja pyörällä saavuttaessa ei kuljeta ajoneuvojen seassa, vaan kuvan osoittamia korotettuja kulkureittejä pitkin.

Loukilinnan päiväkodin pysäköintialueen toimintaohjeistus

Autopaikkojen määrä on pyritty tilan kannalta maksimoimaan, jotta kaikki pysäköinti saataisiin tapahtumaan osoitetuilla paikoilla. Pysäköintiaikaa rajoittamalla pyritään takamaan alueen käyttötarkoitus ensisijaisesti saattoliikenteelle. Portin edustalta on jätetty yksi pysäköintipaikka pois pelastusreitin mahdollistamiseksi. Kyseisen kohdan tulee olla aina esteetön.

Pyörille on osoitettu pysäköintipaikka aidatun alueen reunalta. Pyöräpysäköintiä tullaan parantamaan myöhemmässä vaiheessa.

Liedon kaupunki, Infrapalvelut