Littoistenjärven sinilevätilannetta seurataan jälleen reaaliaikaisesti.

Littoistenjärven länsirannalla on kesäisin automaattinen veden sinileväpitoisuuden ja lämpötilan mittauspiste Pirtan laiturilla, mittaustulokset näkyvät osoitteesta:

Kun mitattava luku on punaisella alueella, uimista ei suositella.

Littoistenjärven vedenlaatua ja sinilevätilannetta seurataan myös Turun yliopiston toimesta. Tutkija ottaa näytteet viidestä eri kohdasta järveä, kymmenen kertaa kesän aikana.

Hoitokunta on luvannut tiedottaa tuloksista omilla nettisivuillaan: