Lounais-Suomen aluehallintovirasto järjestää lakisääteisen alueellisen valmiusharjoituksen Varsinais-Suomessa 21.-22.9.2022. Kaksipäiväisen AURORA22-harjoituksen teemana on Varsinais-Suomen kuntien varautuminen ja toiminta kuvitteellisessa väestönsuojelutilanteessa.

Valmiusharjoitus ei vaikuta Liedon kaupungin palveluihin

AURORA22-harjoitus ei näy kaupungin katukuvassa tai kaupungin palveluissa. Harjoitukseen osallistuvat Liedon kaupungin viranhaltijat ja työntekijät ovat kuitenkin harjoituksen ajan heikosti tavoitettavissa.

Yhdessä muiden alueen kuntien ja viranomaisten kanssa harjoitellen vahvistamme toimintakykyämme ja varautumistamme poikkeustilanteisiin.

Harjoituksen teemana on kuvitteellinen väestönsuojelutilanne

Aluehallintovirasto järjestää valmiusharjoituksia säännöllisesti kuntien, pelastuslaitosten sekä alueen muiden viranomaisten edustajille. Päätavoitteena on harjoittaa kuntia ja viranomaisia toimimaan vakavissa häiriötilanteissa. Varsinais-Suomen syyskuisen AURORA22-harjoituksen teemana on väestönsuojelu.

Harjoituksessa kunnat saavat kuvitteellisen häiriötilanteen lähtökohtakuvauksen, jonka pohjalta ne arvioivat tilannetta ja omaa suorituskykyään sekä suunnittelevat yhteistoimintajärjestelyitä.

Kaikkien Varsinais-Suomen kuntien odotetaan osallistuvan AURORA22-valmiusharjoitukseen. Harjoitus on koettu ennakkopalautteen mukaan hyvin ajankohtaiseksi ja tarpeelliseksi.

Yhteinen tilannetieto on toimintasuunnitelmien pohjana

Aluehallintovirastolle kuuluu useita varautumisen ja valmiussuunnittelun tehtäviä, joiden tavoitteena on yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden parantaminen. Kokonaisturvallisuus tarkoittaa yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamista viranomaisten, elinkeinoelämän sekä järjestöjen ja kansalaisten yhteistoimintana. Yksi aluehallintoviraston kokonaisturvallisuutta edistävistä tehtävistä on alueellisen varautumisen yhteensovittaminen, joka on laajimmillaan kunta-, maakunta- ja organisaatiorajat ylittävän toiminnan koordinoimista.

-Kuvitteellisen lähtökohtatilanteen perusteella harjoituksessa ilmenee tarve siirtää suuria määriä väestöä Varsinais-Suomen maakunnassa määrättyjen kuntien alueilta toisten kuntien alueille. Tällaisen häiriötilanteen hoitamiseen osallistuisivat käytännössä kaikki alueen viranomaiset, monet järjestöt sekä kunnat. Harjoittelemme siis yhteisen tilannekuvan muodostamista ja yhteistoimintaa vakavassa poikkeustilanteessa. Kunnat voivat samalla testata laatimiensa valmiussuunnitelmien toimivuutta, kertoo Lounais-Suomen aluehallintoviraston pelastusylitarkastaja Unto Usvasalo.

Varautuminen kotona

Viranomaisten ja järjestöjen suosittelema varautumisen taso kotitalouksille on 72 tunnin tarpeisiin varautuminen elintarvikkeissa ja muissa tarvikkeissa.

Esimerkiksi pitkittynyt sähkökatko voi aiheuttaa tilanteen, jonka takia yhteiskunnan tarjoamat palvelut häiriintyvät tai jopa keskeytyvät.

Hyvän tietolähteen tarjoaa viranomaisten ja järjestöjen laatima varautumissuositus kotitalouksille verkkosivustolla 72tuntia.fi