Lieto on Varsinais-Suomen elinvoimaisin kunta kolmannen kerran peräkkäin. Koko Suomen kuntakohtaisissa tuloksissa Lieto sijoittuu sijalle viisi. Elinvoimaa mittaavan tutkimuksen on toteuttanut WSP Finland.

Elinvoiman käsite ymmärretään nykyään elinkeinotoiminnan ja saavutettavuuden edistämisen lisäksi investointeina, muuttovirtoina, vierailijamäärinä, elinympäristön ja palvelukokemuksen laatuna sekä kulttuurisiin aktiviteetteihin kytkeytyvänä kysymyksenä, jotka ovat alueille elintärkeitä. Tutkimuksessa tarkastelellaan elinvoimaa tulevaisuusvalmiuden näkökulmasta.

Nyt kolmannen kerran toteutettu Alueiden tutkimus kattaa Manner-Suomen kaikki 293 kuntaa, jotka ryhmittyvät edelleen maakunniksi, kaupunkiseuduiksi ja nyt myös hyvinvointialueiksi, joiden toimintaa käynnistetään parhaillaan.

Tutkimuksessa mitataan tulevaisuusvalmiuden rakentamisen tärkeitä tekijöitä kolmen pääteeman kautta:

  • Inhimillinen pääoma: väestö, osaaminen, haavoittuvuus
  • Tuottavuuden ja talouden tekijät: työpaikat, työvoima, ansiotaso, yritykset ja kuntatalous
  • Vihreä siirtymä: kasvihuonekaasupäästöjen väheneminen, investoinnit, vastuullinen resurssien käyttö ja kuluttaminen

Tutustu Alueiden tutkimukseen 2023 WSP Finlandin verkkosivuilla