Liedon kaupunki on mukana Ympäristöministeriön rahoittamassa Kunta-Helmi -hankkeessa, jonka tavoitteena on kunnostaa ja hoitaa Suomen uhanalaisia luontotyyppejä. Liedossa kunnostetaan ja hoidetaan vuoden 2024 aikana perinneympäristöjä. Työt alkoivat 16.1. Maunulan perinnebiotooppikohteilla pienialaisilla nuorten puiden poistoilla.

Liedon kaupungin alueella kunnostetaan ja hoidetaan perinneympäristöjä:

  • Teijulan alueella kunnostetaan ja hoidetaan viisi pienialaista niittykohdetta.
  • Maunulan perinneympäristöalueelle laaditaan hoitosuunnitelma ja tehdään sen mukaisia hoitotoimenpiteitä arvokkaimmille pienialaisille niitty- ja ketokohteille.

Lisätietoja

Uutinen Valonian verkkosivuilla: Liedon Maunulaan valmistui hoitosuunnitelma ja kunnostukset alkavat

Ympäristöpäällikkö
Suutari Milla
0503072915