Venäjän hyökkäys Ukrainaan on aiheuttanut maassa ja maasta pakeneville ukrainalaisille humanitaarisen hätätilan ja apu on nyt tärkeää. Liedon kunta tukee Ukrainaa myöntämällä humanitäärisenä apuna yhteensä enintään 20 000 € arvosta rahaa ja tarvikkeita Turun kauppakamarin kautta.

Kuntaliittojen eurooppalainen kattojärjestö CEMR (Council of European Municipalities and Regions) on ottanut kantaa Ukrainan tilanteeseen. Liedon kunta ilmaisee tukensa kuntaliiton ja lukuisten muiden kuntien ohella allekirjoittamalla kannanoton Ukrainan tukemiseksi ja sotatoimien lopettamiseksi.