Liedon kaupungin esteettömyystyöryhmä järjesti 16.5.2024 esteettömyyskävelyn, jonka tavoitteena oli kartoittaa keskustan esteettömyystilannetta. Kävelyyn osallistui edustajia eri sidosryhmistä, kuten yrittäjiä, yhdistysten edustajia, vanhus- ja vammaisneuvoston jäseniä sekä kaupungin edustajia.

Mitä esteettömyys on?

Esteettömyydessä ja saavutettavuudessa on kyse ihmisten moninaisuuden huomioimisesta niin rakennetussa ympäristössä kuin palveluissa, viestinnässä ja asenteissa. Esteettömyys ei rajoitu pelkästään liikkumisen helppouteen, vaan se kattaa myös näkemisen, kuulemisen, ymmärtämisen ja kommunikaation esteettömyyden.

Esteettömyys tarkoittaa siis yksinkertaisesti sitä, että rakennetun ympäristön suunnittelussa ja toteutuksessa otetaan huomioon ihmisten moninaisuus.

Esteettömyyskävelyn toteutus

Esteettömyyskävely toteutettiin suunnitellulla reitillä, jonka alku- ja päätepisteenä toimi kaupungintalo. Kävelyn aikana havainnoitiin ja arvioitiin esteettömyyttä ennalta valituissa kohteissa sekä matkan varrella havaituissa paikoissa. Erityistä huomiota kiinnitettiin kävelyteiden kaltevuuksiin, suojatieratkaisuihin, parkkipaikkoihin sekä erilaisten tilojen sisäänkäynteihin.

Havainnot ja pysähdyspaikat

Kuntoilijanlenkin ja Karjatien risteys

Suojatieylityspaikka havaittiin haastavaksi erityisesti näkövammaisille ja pyörätuolilla kulkeville. Näkövammaisille haasteita aiheuttivat suojatien päättyminen osittain viheralueelle ja korokekivetysten puuttuminen. Pyörätuolilla kuljettaessa kaltevuudet olivat liian jyrkkiä.

Kaksi henkilöä ylittää suojatietä. Toisella heistä on opaskoira mukanaan.

Karjatie sekä postin ja kirjakaupan edusta

Karjatien kävelytie Hyvättyläntietä lähestyttäessä, vietti autotielle päin, mikä teki pyörätuolilla liikkumisesta haastavaa.

Postin sisäänkäynnin luiska jousti huomattavasti, ja sisäänkäynnissä oli kynnys, mikä vaikeutti esteetöntä pääsyä.

Vatupassi mittaa kävelytien kaltevuutta.
Henkilö pyörätuolin kanssa liikkeen sisäänkäynnillä.

Lietorin liikekiinteistö

R-kioskin edustalla olevan pysäköintialueen invapaikalta oville oli jyrkkä nousu.

Kaupan sisäänkäynti sai kiitosta loivasta oven edustasta ja liukuovista, jotka tekivät sisäänpääsystä helppoa.

Pyörätuolilla liikkuva henkilö siirtymässä ramppia pitkin R-kioskin tilaan.

Hyvättyläntie ja torin ympäristö

Hämeentien eteläpuolelta torin suuntaan tuleva alikulku on jyrkkä.

Hyvättyläntiellä on erilaisia suojateiden toteutusratkaisuja ja näkövammaisille suojatien alkamisen havaitseminen oli vaikeaa, koska asfaltti ja kivetys ovat karheudeltaan hyvin samanlaisia.

Suojatie kivetyksellä totetutettuna.

Terveyskeskus

Apuvälinelainaamon sisäänkäynnin edusta oli jyrkkä, ja sähköoven säädöissä oli ongelmia.

Hammashoitolan sisäänkäynnin edusta ja pysäköintialue olivat myös jyrkkiä, mikä vaikeutti kulkemista.

Kumpaankin kohteeseen kuljetaan ajoväylän läpi, mikä saattaa aiheuttaa vaaratilanteita.

Pyörätuolilla liikkuva henkilö siirtymässä apuvälinelainaamon ovesta sisään. Toinen henkilö seuraa tilannetta vieressä.

Yhteenveto ja kokemuksia

Keskusta-alueen esteettömyydessä on vielä paljon parannettavaa. Erilaisten hankkeiden suunnittelussa tulisi pyrkiä huomioimaan esteettömyys, vaikka erilaisten tarpeiden huomioiminen voikin asettaa haasteita. Esteettömyyskävely tarjosi arvokasta tietoa ja havaintoja, joita voidaan hyödyntää jatkossa esteettömyyden parantamiseksi Liedon kaupungissa.

Liedon kaupunki kiittää kaikkia osallistujia ja jatkaa aktiivisesti työtä esteettömyyden parantamiseksi.