Liedon Muurassuontien valitettavan yhden hengen vaatineen onnettomuuden ja alueen liikenneturvallisuudesta tehdyn aloitteen pohjalta Liedon kaupungin tekninen lautakunta ohjeisti kaupungin infrapalveluja selvittämään Muurassuontien liikennemääriä ja liikenneturvallisuutta parantavia ratkaisuja.

Ylinopeudet ja piittaamattomuus liikenteessä ovat iso ongelma kaikkialla. Liedon kaupunki voi ratkaisuissaan vaikuttaa esteettömyyteen, teiden kunnossapitoon, valaistukseen, havaittavuuteen ja käytettävyyteen. Liikenneturvallisuuteen vaikuttava selvitys toteutetaan koko kaupungin alueella vuoden 2023 loppuun mennessä.

Liikenneturvallisuusselvityksen pohjalta tehdyistä ratkaisuista tiedotetaan myöhemmin.