Liedon kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2024 talousarvion vähäisin muutoksin, keskittyen erityisesti investointeihin. Kaupungin kasvun myötä tapahtuneet muutokset vaikuttavat niin talouteen kuin arkeenkin.

Valtuusto teki muutoksia lähinnä investointeihin, palauttaen keskustan matonpesupaikan määrärahan alkuperäistä ehdotusta pienempänä talousarvioon. Lisäksi joitain investointeja siirrettiin seuraaville vuosille ja määrärahoja viilattiin hieman alaspäin. Kaiken kaikkiaan vuoden 2024 talousarvio jää noin 250 tuhatta euroa ylijäämäiseksi.

Tulevaisuus näyttää haastavammalta. Kaupungin kasvaessa varhaiskasvatuksen piirissä olevien lasten määrä on jatkuvassa kasvussa, aiheuttaen kustannuspaineita. Hiipuva talouskasvu vaikuttaa verotuloihin eikä riitä kattamaan kasvavia menoja, ja on myös olemassa riski tontinmyyntitulojen pienenemisestä rakentamisen hidastuttua. Lisäksi hyvinvointialueelle vuokrattujen sote-kiinteistöjen tilanne on hyvin epävarma vuodesta 2026 eteenpäin.

Kaupungin kasvaessa myös investointiohjelma on poikkeuksellisen suuri. Keskuskoulun ja infrastruktuurin rakentaminen uusille kaava-alueille sekä korjausinvestoinnit kohoavat yli 20 miljoonaan euroon vuosina 2024 ja 2025. Merkittävä osa investoinneista katetaan lainarahalla. Yleisen korkotason nousu ja kaupungin lainakannan kasvu lisäävät rahoituskustannuksia, asettaen painetta talouden tasapainottamiseen tulevaisuudessa.

Työvoiman saatavuuden ja pysyvyyden haasteet näkyvät myös Liedon kaupungilla. Johtamisen tutkitusti merkittävää vaikutusta työhyvinvointiin korostetaan ja esimiesten koulutusta lisätään. Lisäksi työntekijöiden ePassirahat nousevat 150 euroon vuodessa.

Liedon kunnallisveroprosenttia korotetaan 0,04 %-yksikköä 6,9 %:iin ja yleinen kiinteistövero palaa vuoden 2022 tasolle 1,2 %:iin. Lisäksi maapohjan veroprosentti nousee 1,3 %:iin lakimuutosten vuoksi.

Vuonna 2023 päätettyjen asukasbudjetoinnin kohteiden toteuttamista jatketaan 2024. Asukkaat voivat odottaa konkreettisia parannuksia kaupunkiympäristöömme.

Liedon kaupungin talousarvio heijastelee kaupungin kasvua ja siihen liittyviä haasteita. Vaikka vuoden 2024 talousarvio näyttää positiiviselta, tulevina vuosina on odotettavissa tasapainoilua talouden haasteiden kanssa. Asukkaiden osallistumista ja ymmärrystä tarvitaan, kun kaupunki tekee päätöksiä tulevaisuudestaan.