Liedon kunta järjesti suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun Kirkkotien varressa olevan Säästöpankkitalon korttelialueesta. Kilpailu järjestettiin Säästöpankkitalon ja Jokirannan alueen miljööseen sopivan toteuttamiskelpoisen suunnitelman löytämiseksi. Tavoitteena oli, että kilpailijat ratkaisevat alueelle sopivat toiminnot ja niiden tarvitseman rakennusoikeuden määrän sekä niiden sijoittumisen tontille. Kilpailuun osallistujan oli laadittava detaljitason maankäytön suunnitelma kilpailualueesta ja sen kytkeytyvyydestä lähiympäristöön (leikkipaikka, puisto, jokiranta sekä jalankulkuyhteydet).

Suunnittelun lähtökohtana oli alueen voimassa oleva asemakaava, johon kilpailijat voivat esittää asemakaavasta poikkeavia ratkaisuja. Kilpailun arviointiryhmänä toimi poliittisista luottamushenkilöistä ja kunnan viranhaltijoista koottu ryhmä, jonka tehtävänä oli valita ehdolla olevista vaihtoehdoista kilpailun tavoitteet parhaiten toteuttava ehdotus.

”Kilpailun tavoitteena on luoda arkkitehtonisesti korkeatasoinen kokonaisuus, joka ottaa huomioon ympäröivät rakennukset ja täydentää taajamakuvaa onnistuneesti. Lähtökohtana on suunnitella kilpailualueen paikkaan sitoutuva, kestävä kokonaisuus maaston, maiseman ja olemassa olevan ympäristön ehdoilla. Suunnitelman arkkitehtuurin tulee olla laadukasta, modernia ja hallittua.” (Ote kilpailuohjelmasta)

Kilpailu ratkaistiin ennalta ilmoitettujen kriteerien perusteella seuraavilla painotuksilla:

  1. Rakentamisen laatu 15%
  2. Rakentamisen määrä ja tila- ja asumisratkaisut 10%
  3. Yleisten tavoitteiden toteutuminen sekä suunnitteluohjeiden noudattaminen 25%
  4. Ratkaisujen kytkeytyminen lähiympäristöön, julkisiin ulkotiloihin ja alueen kevyen liikenteen verkostoon 30%
  5. Piha-alueet, pysäköintiratkaisut ja liikennejärjestelyt 10%
  6. Innovatiiviset ja hiilineutraalit ratkaisut 10%

Kilpailun tulokset

Määräaikaan mennessä vastaanotettiin kaksi kilpailuehdotusta. Kilpailuun liittyviin markkinointipanostuksiin ja yhteydenottoihin nähden osallistujamäärä oli vaatimaton. Kohdealue on keskeinen kiinteistökehityshanke Liedon keskustaajamassa.

Kokonaisarvioinnin perusteella kilpailun ensimmäiselle (1.) sijalle valittiin eniten pisteitä saanut työ nimeltään ”Liedon Jokiranta”; työryhmänä Pohjola Rakennus Oy Suomi, Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy ja Arkkitehtitoimisto Haroma & Partners Oy. Arviontiryhmä totesi päätöksessään, että työ ei sellaisenaan ole kuitenkaan toteutettavissa, vaan sitä pitää edelleen kehittää arviointiryhmän päätöksessä annetuin evästyksin. Voittajatyö todettiin kuitenkin yleisesti paremmin ympäristönsä huomioonottavaksi ja jatkotyöskentelyn näkökulmasta kehityskelpoisemmaksi.

Havainnekuvassa etualalla säilytettävä Säästöpankkitalo ja suunnitelman mukaiset kolme kerrostaloa.
Ensimmäiselle sijalle valittiin työ nimeltään Liedon Jokiranta. Etualalla säilytettävä Säästöpankkirakennus.

Arviointiryhmän kommentit voittajaesityksestä:

”Arkkitehtuuriltaan pelkistetyt kerrostalot eivät paljoa poikkea tien toisella puolella olevasta tyylistä, toisaalta pelkistetty tyyli voi olla ajallisesti kestävää. Massoittelultaan uudet rakennukset ylittävät olemassa olevan ja kolmen talon rivi jossain määrin dominoi ympäristöään ja siten tuntuu ylimitoitetulta. Kokonaisuuden sovitus ympäristöönsä ei ole hallittua. Ehdotus ei onnistu kunnioittamaan arvokasta ympäristöään. Julkisivut ovat monotoniset. Asuntojakauma on monipuolinen. Asuntojen koot vaihtelevat välillä 30 m² ja 78,5 m², asunnot ovat 1-4 huoneen huoneistoja. Kerrostalot ovat 5- ja 6- kerroksisia, joissa on asuntoja 27 kpl ja 33 kpl. Yhteensä asuntoja on 93 kpl lisäksi optiotalossa on 27 asuntoa. Yksi kerrostaloista on senioritalo, yksi asumisoikeustalo ja yksi omistusasuntoja. Optiotalo on omistusasuntoja. Säästöpankkitaloon on suunniteltu ravintolaa ja muita palveluita. Arviointiryhmän näkemyksen mukaan ehdotus on jatkosuunnittelussa muokattavissa ympäristöönsä paremmin istuvaksi.”

Kilpailun toiselle sijalle (2.) valittiin työ nimeltä ”Siskokset”, jonka työryhmän muodostivat Rakennusliike Nummela Oy, Arosuo Arkkitehdit Oy ja Lundén Architecture Oy.

Kilpailun tuloksen pohjalta Liedon kunnan kuntakehityspalvelut ja kilpailun voittaja jatkavat voittaneen kilpailuehdotuksen pohjalta neuvotteluja työn muokkaamiseksi vastaamaan paremmin haluttua lopputulosta.

Tutustu lähemmin Säästöpankkitalon korttelialueen suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailuun