Lieto toteuttaa nyt asukasbudjetin ensimmäistä kertaa ja vuoden 2023 talousarvioon on varattu 80 000 euroa tähän tarkoitukseen. Asukasbudjetin tavoitteena on yhdessä kaupunkilaisten kanssa kehittää Liedon ja lietolaisten hyvinvointia.

Asukasbudjetti-ideoita kerättiin 15.-31.5.2023 välisenä aikana sähköisesti otakantaa.fi -palvelussa. Ehdotuksia tuli yhteensä 69, joista useat koskivat samoja asioita. Ehdotusten toteuttamismahdollisuuksia ja -kelpoisuutta arvioitiin asukasbudjettityöryhmässä sekä kaupungin johtoryhmässä. Kaupunginhallitus päätti, että äänestykseen etenevät työryhmän seulomat ja arvioimat 22 ehdotusta. Omaa suosikkia oli mahdollista äänestää 26.6.-6.8. välisenä aikana.

Asukasbudjetti etenee vaiheittain

  • Ideointi ja ehdotukset 15.-31.5. / Toteutettu
  • Ehdotusten arviointi ja valmistelu äänestettäväksi / Toteutettu
  • Äänestys 26.6.-6.8. / Toteutettu
  • Tulosten julkistaminen / Tulossa
  • Toteutus 2023-2024

Asukasbudjetti on osallistuvan budjetoinnin toimintatapa, jossa kuntalaiset ja kunnan yhteisöt ovat aktiivisina toimijoina mukana kaupungin rahankäytön suunnittelussa ja erilaisten hyvinvointia edistävien hankkeiden toteutuksissa.