Lahoava puu tuo sijaintipaikkaansa kiinnostavia ja hyödyllisiä lajeja: värikkäitä kääpiä, hauskoja kuoriaisia, hyödyllisiä pölyttäjiä ja maaperään mitä kummallisempia mönkijöitä.

Lietoon on tänä kesänä pystytetty kaksi lahopuuaitaa elinpaikoiksi lajistoille. Nämä lahopuuaidat ovat Liedon kunnan puistotoimen käytössä.

Lahopuuaidan voi tehdä omalle kotipihallekin. Pihapuiden oksa-, runko ja muun puuaineksen voi sijoittaa omaan lahopuuaitaan. Aita on ylhäältä avoin tolpparivi, jonne puuainesta lisätään ylhäältä käsin. Aita lahoaa hitaasti alaosastaan ja muodostaa samalla paikallisen lahopuujatkumon. Puunosien lahoamisnopeus vaihtelee puunkappaleiden järeyden ja puulajien mukaan. Järeämpien rungonpalojen pehmeneminen voi viedä aikaa vuosikymmeniä ja ohuimmat oksat pehmenevät muutamassa vuodessa. Jokaiselle vaiheelle on omat lahottajansa. Aidassa viihtyvät myös kolovälejä pesäpaikakseen etsivät lintulajit.

Liedon lahopuuaidat sijaitsevat Hanhiojan puistossa ja Kirkkotien varrella heti Liedon kirkon jälkeen Aurajoen puolella.

Luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi on Liedon taajamametsiin jätetty myös lahopuita ja pystylahopuiden rinnalle pystytetty tekopökkelöitä tarjoamaan elinpaikkoja kuolleessa puussa elävälle lajistolle.