Työllistämispalvelut Kisällin tuottamat palvelut muuttuvat osana TE24-uudistusta sekä työllistämispalveluiden tilojen muuttumisen myötä. Samalla Kisällin työpajoja uudistetaan; osa toiminnoista putoaa pois ja uusia kehitetään. Jatkossa ei enää esimerkiksi tehdä korjausompelua.

Tilalle on kuitenkin jo nyt tullut uusia työpajoja, joissa pääsee tutustumaan erilaisiin töihin. Rempparyhmässä tehdään kaupungin sisäisinä töinä esimerkiksi pienimuotoista remontointia, kunnostusta ja kiinteistönhoidon tehtäviä. Kisälli tekee myös yhteistyötä Jokilaakson päiväkodin kanssa, jonne pääsee kokeilemaan lastenhoitajan työtä ammattilaisten ohjaamana.

Syksymmällä on lisäksi suunnitteilla yhteistyötä parturi-kampaamon kanssa sekä kokonaan uusi paja, jossa voi harjoitella viestinnän työtehtäviä.