Tämän talven poikkeukselliset sääolosuhteet ovat aiheuttaneet valumavesien jäätymistä ja hulevesireittien tukkeutumista eri puolilla kuntaa.

Marras-joulukuun vaihteen lumeton kova pakkasjakso kasvatti roudan syvyyttä Liedon alueellakin nopeasti yli 50 cm ja hulevedet eivät pääse imeytymään maastoon vaan jäätyvät nopeasti ojiin ja kokoojakaivoihin.
Tämä on aiheuttanut valumavesien johtamisessa ongelmia myös sellaisissa paikoissa, joissa ei aikaisemmin ole ongelmia ollut.

Vaihtelevat kelit, vesi- ja lumisateet ja suojakelit ovat lisänneet viime päivinä hulevesien määrää ja kunnan kunnossapitotiimi on ollut liikkeellä hoitamassa kunnan vastuulla olevia ongelmakohteita.

Muistutuksena vielä, että kiinteistön haltijan vastuulla on huolehtia kiinteistöliittymien tierumpujen toimivuudesta ja tarvittaessa sulanapidosta. Ensiapuna voi yrittää rikkoa jäätä vaikka rautakangella ja lapioida jäät pois rumpujen päistä. Useimmilla talvikunnossapitoa, kattohuoltoja ja viemärinavauksia tarjoavilla urakoitsijoilla on myös laitteistoa rumpujen avaamiseen esimerkiksi höyryllä, jos omat toimenpiteet eivät auta.
Kunnalla ei tällä hetkellä ole resursseja auttaa kiinteistönomistajia rumpujen sulatuksessa.

”Tulevia talvia ajatellen tierumpujen sulanapitoon on olemassa esimerkiksi rautakaupoissa ja vastaavista liikkeissä myynnissä oleva sähkökaapeli, joka ujutetaan rumpuun sulaan aikaan ja laitetaan tarvittaessa lämmittämään ja pitämään rumpua sulana, kun kelit muuttuvat kylmemmiksi. Vanha konsti on myös pitää putkea tai letkua ojarummussa ja nostaa päät molemmilla puolilla turvaan veden pinnan yläpuolelle,” vinkkaa Liedon kunnan teknisten palvelujen toimialajohtaja Anne Ahtiainen.