Pihatien ja tonttiliittymien talvikunnossapito ja aurauslumien poisto on määritelty kunnossapitolaissa. Lain mukaan tontin omistaja tai vuokralainen vastaa tontille johtavaan kulkutiehen liittyvästä kunnossapidosta.

Muistilista kunnossapitäjille:

  • Kunnossapitoon kuuluu tonttiliittymän kohdalle auratun lumen ja jään poistaminen sekä ojarumpujen avoinna pitäminen
  • Lumia ei saa kasata tielle, tien varsien ojiin, toisten kiinteistöille eikä puistoalueille
  • Kaikki asianomaisen vastuulla olevat lumet säilötään oman kiinteistön alueella
Lumia ei saa kasata tielle, tien varsien ojiin, toisten kiinteistöille eikä puistoalueille
Tonttiliittymän lumenluontivastuu
  • Tontin omistajan tai vuokralaisen on huolehdittava myös kulkutiehen liittyvästä liukkauden torjunnasta
  • Jalankulun ja pyöräilyn väylän ja ajoradan väliin jäävä tonttiliittymän osuus kuuluu kokonaisuudessaan omistajan tai vuokralaisen vastuulle aina ajoradan reunaan saakka
Jalankulun ja pyöräilyn väylän ja ajoradan väliin jäävä tonttiliittymän osuus kuuluu kokonaisuudessaan omistajan tai vuokralaisen vastuulle aina ajoradan reunaan saakka
Tonttiliittymän ja jalankulun ja pyöräilyn väylän lumenluontivastuu