Liedon uuden Keskuskoulun rakennustöiden käynnistyttyä koulunmäellä on jouduttu tekemään merkittäviä liikennejärjestelyjä. Kulkemisen ohjaamisella ja rajaamisella pyritään takaamaan alueella liikkuvien, työskentelevien ja koulupäiviään viettävien turvallisuus.

Merkittävin muutos aiempaan on Opintien sulkeminen Keskuskoulun lounaiskulman kohdalta.

  • Koulutyömaan liikenne kulkee Opintietä, ja työmaan portti sijoittuu Opintien ylittävän suojatien kohdalle.
  • Suojatien viereisiin koulun väistötiloihin kulku tapahtuu vain suojatien yli.
  • Ajoneuvoille on suojatien kohdalle määrätty pakollinen pysähtyminen, ja työmaaportti aukeaa viiveellä. Tällä varmistutaan siitä, että sekä jalankulkijoilla että ajoneuvojen kuljettajilla on riittävästi aikaa havainnoida ympäristöään.

Myös lukion pohjoispäädyn hammashoitolan parkkipaikalle kuljetaan uutta reittiä. Lukion edustan kevyen liikenteen väylä toimii vain rakennuksen huoltoajotarkoituksessa, ja asiakkaiden tulee jättää autonsa Manttaalin, Urheilutien tai Opintien merkityille pysäköintipaikoille. Väistötilojen edustan ja vanhan keskuskoulun liikuntasalin viereiset pysäköintipaikat poistuvat käytöstä.

Oppilaiden saattoliikenne tulee hoitaa Manttaalin pysäköintialueella. Linja-autoliikenne koulukuljetuksineen pysyy ennallaan.

Kevyttä liikennettä ohjataan aitojen avulla käyttämään virallisia reittejä oikopolkujen sijaan.

Koko alueella on käytössä 20 kilometrin tuntinopeusrajoitus.

Keskuskoulu-työmaalle kulkeminen on kielletty muilta kuin kulkuluvan haltijoilta. Alue on aidattu joka puolelta.

Liedon Keskuskoulun liikennesuunnitelma kartalle merkittynä.

Keskuskoulu liikennesuunnitelma alueen kartalle merkittynä kuten tiedotetekstissä on kerrottu.
Keskuskoulun liikennesuunnitelma kartalle merkittynä.

Koulun saattoliikenteen ja linja-autojen saattoliikenteen reitit kartalle merkittyinä

Koulun ja linja-autojen saattoliikenteen reitti kartalle merkittynä.
Koulun ja linja-autojen saattoliikenteen reitti kartalle merkittynä.

.