Kysely on avoinna 10.10.2022 klo 16 saakka.

Linkki sähköiseen kyselyyn

Vastauksia toivotaan haja-asutusalueen kotitalouksilta, joilla on vakituisen tai vapaa-ajan asumisen kiinteistö seuraavien kuntien/ kaupunkien alueella: Masku, Nousiainen, Paimio, Rusko, Sauvo, Taivassalo, Kaarina, Lieto, Naantali, Raisio ja Turku sekä Kemiönsaari, Kustavi ja Parainen.

Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry:n Leader-rahoitteiset joki- ja rannikkotalkkarihankkeet tekevät selvitystä haja-asutusalueen kiinteistöillä syntyvien jäteöljyjen ja muiden vaarallistein jätteiden kierrätyksestä ja varastoinnista vesiensuojelun näkökulmasta.

Selvitykseen kuuluu kysely, jolla pyritään selvittämään haja-asutusalueen kotitalouksilla syntyvien jäteöljyjen ja muiden vaarallisten jätteiden määriä, varastointia ja kierrätystä. Mukana kyselyssä ovat haja-asutusalueen vakituisen asumisen sekä vapaa-ajan asumisen kiinteistöt. Selvityksen avulla voidaan kohdentaa tiedotusta jäteöljyjen ja muiden vaarallisten jätteiden kierrätystä ja varastointia koskien sekä selvittää tarvetta jäteöljyjen ja muiden vaarallisten jätteiden erilliskeräyksille etenkin haja-asutusalueilla.

Jäteöljyt ja muut vaaralliset jätteet muodostavat ympäristöriskin muun muassa vesistöille. Jäteöljyjä ja muuta vaarallista jätettä syntyy lähes jokaisessa kotitaloudessa. Asianmukaisella vaarallisten aineiden varastoinnilla ja jätteiden toimittamisella asianmukaiseen keräyspisteeseen voidaan vähentää jätteiden aiheuttamaa ympäristöhaittaa.

Linkki sähköiseen kyselyyn

Yhteystiedot:
Joki- ja Rannikkotalkkarihankkeet
Noora Aarnio
0400 169 602
noora.aarnio@lsvsy.fi
Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry