Jätelainsäädännön uudistuminen toi muutoksia jätteiden keräykseen ja kuljetukseen sekä velvollisuuden ilmoittaa kompostoinnista.

Kompostoinnista ilmoittaminen

Asuin- ja vapaa-ajankiinteistöillä tapahtuvasta keittiöbiojätteen kompostoinnista on ilmoitettava jätehuoltoviranomaiselle. Puutarhajätteen, kuten lehtien ja risujen kompostoinnista ei tarvitse ilmoittaa.

Jo käynnissä olevasta kompostoinnista tuli ilmoittaa jätehuoltoviranomaiselle viimeistään 31.12.2022. Jos aloitat kompostoinnin, tee siitä ilmoitus kahden kuukauden kuluessa toiminnan aloittamisesta.

Kompostointi-ilmoitus tehdään Lounais-Suomen Jätehuollon verkkosivuilta löytyvän linkin kautta tai tulostettavalla lomakkeella, johon pääsee samaiselta sivulta.

Jätteiden erilliskeräys

Biojätettä, metallipakkauksia ja pienmetallia, lasipakkauksia, muovipakkauksia ja kartonkipakkauksia koskevat erilliskeräysvelvoitteet muuttuvat siirtymäajan puitteissa.