Hulevesiverkoston kunnossapidon vastuut jakautuvat sekä kaupungin että kiinteistön omistajan kesken. Ennen syyssateita ja talven tuloa on hyvä muistaa, että omistaja on vastuussa oman kiinteistönsä hulevesien hallinnasta.

Tontin omistaja tai haltija vastaa kiinteistöllä muodostuvien hulevesien hallinnasta. Tontilla imeytetään ja viivytetään sade- ja sulamisvesiä ennen kuin ne johdetaan kunnan hulevesiverkostoon tai ojastoon. Hulevettä ei saa johtaa toisen tontille eikä kadulle, eikä vedestä saa olla haittaa naapureille. Tonttien välisistä rajaojista vastaavat kiinteistöt. Ojien kunto ja toimivuus on hyvä tutkia ennen syksyn sateiden alkua. Pelkkä painanne ei useinkaan riitä, vaan tarvitaan kunnolliset ojat.

Lain mukaan tontinomistaja tai tontin vuokralainen vastaa tontille johtavan kulkutien kunnossapidosta. Tonttiliittymän rumpu on hyvä tarkistaa ennen talven tuloa ja puhdistaa se mahdollisista tukoksista. Rumpujen huollosta ja tukkeutuneen rummun aukaisukustannuksista vastaa lain mukaan kiinteistönomistaja. Tukkeutunut rumpu voi pahimmillaan aiheuttaa tulvan ja vesivahinkoja kiinteistöille. On hyvä muistaa, että kiinteistönomistaja on vastuussa myös silloin, jos oman tontin tukkeutunut rumpu aiheuttaa vahinkoja toiselle kiinteistölle.

Kiinteistön omistajan vastuut on määritelty laissa kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta, (31.8.1978/669)

Kiinteistön omistajalle kuuluvia tehtäviä ja vastuita:

  • Kiinteistön ajoliittymärummun puhtaanapito liasta, jäästä ja lumesta
  • Rikkinäisen ajoliittymärummun korjaaminen
  • Kiinteistöjen välisten rajaojien kunnossapito
  • Kiinteistöllä olevan sadevesi- ja salaojajärjestelmän puhtaana- ja kunnossapito kaupungin hulevesiverkoston liittymiskohtaan saakka
  • Hulevesien hallinnan toteutus kiinteistöllä kaupungin hulevesijärjestelmän kanssa yhteensopivaksi
  • Kiinteistön omistajan tai haltijan on johdettava kiinteistön hulevedet kaupungin hulevesijärjestelmään, jos niitä ei voida kiinteistöllä käsitellä, (Maankäyttö ja rakennuslaki, 5.2.1999 §103f)