Päiväkotiruokailu

Ruokailu on osa varhaiskasvatusta, jossa yhdessä syöminen on oppimisen kokemus.

Laadukkaat, terveelliset ja monipuoliset ateriat ja välipalat edistävät lasten hyvinvointia ja terveyttä. Lapsille tarjotaan hoitopäivän aikana aamupala, lounas, välipala sekä vuorohoidossa päivällinen ja iltapala.

Liedon kunnan ruokapalvelu valmistaa suurimman osan ruoasta itse. Ruoka on pääosin suomalaista perusruokaa, jonka ohella lapsia kannustetaan tutustumaan myös uusiin makuihin ja tottumuksiin. Ateriarytmi ja säännöllisyys ovat myös tärkeä osa lapsen ruokailua.

Ateriasuunnittelu

Päiväkotiruokailussa huomioidaan ”Terveyttä ja iloa ruoasta – varhaiskasvatuksen ruokailusuositus 2018” suositukset.

Ravitsemuksellisesti täysipainoinen ruokavalio sisältää vaihtelevia ruokalajeja; kuuden viikon kiertävä ruokalista päivitetäänkin säännöllisin väliajoin. Erityistä huomiota kiinnitetään suolan ja sokerin määrään, rasvan määrään ja sen laatuun sekä kuidun runsaaseen käyttöön. Lisäksi pohditaan aktiivisesti keinoja, joilla jokaista lasta kannustetaan syömään nykyistä runsaammin kasviksia.

Erityisruokavaliot

Erityisruokavalioita noudattavien lasten on mahdollista saada yksilöllinen ateria terveydellisten tai vakaumuksellisten syiden perusteella.

Erityisruokavalioasioissa ota yhteyttä lapsen omaan lastenneuvolaan.

Henkilökunta

Päiväkotien palvelukeittiöillä valmistetaan paikan päällä aamu- ja välipalat ja lounasruoka kuljetetaan valmistuskeittiöstä. Ruokapalvelutyöntekijöille lasten ruokailu on sydämen asia ja työtä tehdään suurella sydämellä!

Keittiöillä huolehditaan ennen kaikkea turvatusta ja luotettavasta ruokapalvelusta. Päiväkodin hoitohenkilökunta kokoaa ateria-annoksen lapsille ja ruokailee lasten kanssa yhdessä, omalla esimerkillä ohjaten ja opastaen. Ruokaa saa aina ottaa lisää – tällöin ohjataan valitsemaan aterian jokaisesta ryhmästä.