Sosiaali- ja terveyspalvelut

Sosiaali- ja terveyspalvelut vastaa Liedon, Koski Tl:n ja Marttilan yhteistoiminta-alueen asukkaiden lakisääteisistä terveys- ja sairaanhoitopalveluista sekä väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä ja seurannasta. Yhteistoiminta-alueen nimi on Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut ja hallinnoijana on Liedon kunta.

Terveys- ja sairaanhoitopalvelut

Palvelut sisältävät lääkärien ja hoitajien kiireettömät vastaanotot, päivystys- ja akuuttivastaanotot, äitiys- ja lastenneuvolatoiminnan, kouluterveydenhuollon, kuvantamis- ja laboratoriopalvelut, fysioterapian, seulonnat, Marttilan ja Koski Tl:n kotisairaanhoidon ja suun terveydenhuollon. Terveys- ja sairaanhoitopalveluihin kuuluvat myös erikoissairaanhoidon palvelut.

Yhteistoiminta-alueen terveysasemat ovat:

 • Liedon pääterveysasema
 • Koski Tl:n terveysasema
 • Marttilan terveysasema
 • Tarvasjoen hyvinvointikeskus
 • Littoisten terveysasema Kaarinassa, josta ostetaan äitiys- ja lastenneuvolapalvelut

Hoito- ja hoivapalvelut

Palveluihin kuuluvat sairaalapalveluiden osasto, kotiutustiimi, kotisairaala ja geriatrinen poliklinikka. Lisäksi palveluihin kuuluvat kotihoito, muut kotiin vietävät palvelut, palvelukeskus Ruskan päivätoiminta ja kuntouttavat palvelut, järjestöyhteistyö, vanhusten ympärivuorokautiset asumispalvelut ja omaishoidontuki.

Hoivapalveluita tarjoavat:

 • Palvelukeskus Ruska
 • Valmakoti
 • Amandakoti
 • Teijuntupa
 • Tarvasjoen hyvinvointikeskus/Ketola, Muistola ja Heikkilä

Perhe- ja sosiaalipalvelut

Palvelut sisältävät lasten ja perheiden palvelut, vammaispalvelut, aikuissosiaalityön, mielenterveys ja päihdepalvelut sekä lastensuojelun.

Lasten ja perheiden palveluihin kuuluu

 • perhekeskusyksikkö, jossa on perheneuvola
 • perhepalvelut
 • perhekeskus

Kehitysvammaisten palveluyksiköitä ovat

 • Mäntykoti
 • Toimintakeskus

Vammaisten palvelut

Palveluihin kuuluvat vammaispalvelut ja kehitysvammapalvelut.

Aikuissosiaalityö

Palveluun kuluu aikuissosiaalityön lisäksi mielenterveys- ja päihdepalvelut. Sosiaalityön vastaanottopalvelut ovat kunnantalolla.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialajohtaja on Krista Ryödi.

Toimialajohtaja, sosiaali- ja terveyspalvelut
Ryödi Krista
0505977151
krista.ryodi@lieto.fi
Controller
Koski-Pärnä Kirsi
0403582363
kirsi.koski-parna@lieto.fi
Perhe- ja sosiaalipalvelujohtaja
Laukamo Paula
050 431 6984
paula.laukamo@lieto.fi
Johtava ylilääkäri
Leinonen Veli-Matti
0404872172
veli-matti.leinonen@lieto.fi
Vt. hoito- ja hoivapalvelupäällikkö
Järvenpää Pia
0405159859
pia.jarvenpaa@lieto.fi
Ylihoitaja
Laukkanen Laura
0503655492
laura.laukkanen@lieto.fi