Fortum suunnittelee kahta aurinkovoimahanketta Varsinais-Suomeen, Liedon Tarvasjoelle ja Marttilan kuntaan. Hankkeiden selvitykset ovat käynnissä ja maanvuokrasopimuksia on solmittu yksityisten maanomistajien kanssa.

Aurinkopaneelit sijoitetaan suunnitelman mukaan pääosin peltomaille luontovaikutusten minimoimiseksi. Selvitykset hankealueiden vaikutuksista luontoon, vesistöihin, maisemaan ja kulttuuriympäristöön ovat aloitusvaiheessa. Tulokset esitellään yleisötilaisuuksissa, joiden ajankohdista Fortum tiedottaa myöhemmin.

Aurinkovoimahankkeen kehitysvaihe kestää tyypillisesti 1−2 vuotta. Rakennusluvan myöntämisen jälkeen Fortum tekee investointipäätökset, ja rakennusvaihe kestää noin vuoden.

Helmikuussa 2024 Fortum täsmensi liiketoimintastrategiaansa kehittää uusiutuvaa energiantuotantoa, kuten aurinko- ja maatuulivoimaa, kaupallisesti kannattavasti.

Tarvasjoen aurinkovoimakehityshanke

Aurinkovoimalan suunniteltu pinta-ala on 76 hehtaaria. Vuosituotanto Tarvasjoen aurinkovoimalasta olisi noin 80 GWh, mikä vastaa noin 4000 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosikulutusta. Hanke tuottaisi puhdasta sähköä noin 30 vuoden ajan.

Hankkeen ympäristöselvityksiä laaditaan parhaillaan.

Suunniteltu hankealue sijaitsee Liedon koillisosassa Tarvasjoella, Salontien pohjois- ja eteläpuolella.

Lisätietoja