Fölin Turusta Raisioon, Naantaliin, Kaarinaan ja Lietoon liikennöivät linjat 6 ja 7 ovat Kauppatorille siirtymisen jälkeen olleet jonkin verran myöhässä aikatauluistaan. Seudullinen joukkoliikenne tulee esittämään Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnalle, että näiden linjojen liikenteeseen lisätään yksi linja-auto. Lisäauto aiheuttaa liikennöintikustannuksiin 63 000 euron lisäyksen, mutta tuo tullessaan väljyyttä linjojen aikatauluihin.

  • Joukkoliikenteessä aikatauluissa pysyminen on luonnollisesti tärkeää ja esitämme ongelmaan ratkaisuksi auton lisäämistä näille myöhässä oleville linjoille. On hienoa, että asiakkaat ovat palanneet joukkoliikenteen käyttäjiksi koronavuosien jälkeen ja matkamäärät ovat nousussa. Haluamme pitää jatkossakin palvelun luotettavana, kertoo joukkoliikennepalvelujohtaja Sirpa Korte.

Liikenteen lisäyksen myötä lähtöajat pysyvät Turun päässä nykyisenlaisina, mutta muuttuvat Naantalissa, Raisiossa, Liedossa ja Kaarinassa. Uudet aikataulut pyritään saamaan käyttöön 6.2.2023.

Myöhästymiset ovat johtuneet monesta asiasta, kuten Turun keskustan muuttuneista liikennejärjestelyistä, tiukoista aikatauluista, kasvaneista henkilöautomääristä bussireiteillä sekä huonoista sääolosuhteista.

Föli tiedottaa muuttuvista aikatauluista tarkemmin lähempänä ajankohtaa.